5 Madde İle Tercüme Sektöründe Serbest Çalışanların Az Tercih Edilme Nedeni

Küreselleşme ve beraberinde globalleşen şirket ve markaların tercüme sektörüne olan ihtiyacı günden güne artış gösteriyor. Uluslar arası ticari anlaşmalar, sözleşmeler, diplomatik bağlantılar gibi birçok belgelerin çevirisi ve insanlarla olan iletişim için ihtiyaç duyulan tercümede, şirketler profesyonellik sahibi insanların arayışı içindeler. Bu yüzden söz konusu alanlar profesyonellik ve güven gerektirdiği için şirketler serbest çalışanları tercih etmek istemiyorlar. Bunun diğer sebepleri ise;

Alan Hakkında Bilgi Eksikliği

İki dil biliyor olmak tercüme sektörü için hiçbir zaman yeterlilik olarak görülmez. Önemli olan bilgi sahibi olunan diller arasındaki anlam bütünlüğünü sağlayarak çeviri yapabilmektir.

Profesyonel durumlarda kullanılacak teknik terimler, çeviri sözlükleri, tercüme sektörünün onlarca alanında ayrı ayrı uzmanlaşmış tercümanlara sahip tercüme büroları alanında uzman bir alternatif olduğu için, potansiyel müşteriler serbest çalışanlardan ziyade tercüme büroları ile çalışmak isterler.

Profesyonellik

 

Serbest çalışan tercümanların profesyonelliklerini yaptıkları işleri gözden geçirerek görme fırsatınız olabilir. Fakat potansiyel müşteri çeviri konusunda ihtiyacı olan belgeler siyasi, eğitimsel ya da diplomatik alanda önem taşıyorsa bunu serbest çalışanlarla paylaşmak istemeyebiliyor.

Belgelerinin gizliliğinin garantisini veren ve önem taşıyan belgelerinin noter onaylı ya da yeminli olmasını isteyen müşteriler serbest çalışanlarla çalışmak istemeyebiliyorlar. Bu da serbest çalışan tercümanların az tercih edilmesine sebep oluyor.

Ses Modülasyonu

Profesyonel tercümanlar ses modülasyonu yani konuşma becerileri ve ses eğitimi alırlar. Verilen ifadeleri yorumlarken ses modülasyonu, konuşma metodolojisi ve duraklamaların dahil edilmesi karşı tarafın herhangi belirsizlik olmadan ne söylediğini anlamasını sağlar.

Serbest çalışanların, tek başlarına birkaç dilde çeviri yaptıkları düşünüldüğü için, özellikle tercüme alanında bahsettiğimiz ses modülasyonu eğitimi olmadan bu konuda başarısız olacakları düşünülerek tercih edilmezler.

Kritik Konularda Deneyimsizlik

Tercüme sektöründe  mahkeme işlemleri, tıbbi randevular gibi bazı konular oldukça kritiktir ve yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için yüksek düzeyde uzmanlığı olan kişilerle bir arada çalışmak gerekir. Bahsedilen kritik konularda sadece çeviri uzmanlığı aranmaz. Aynı zamanda bu tür sorunlarda olası problemleri çözme deneyimine de ihtiyaç duyulur.

Genellikle yasal ve tıbbi konularda profesyonel tercümanlar öncelikli ve özel kategoridedir. Bu yüzden serbest çalışanlar her ne kadar çeviri alanında iyi olalar dahi uzmanlık gerektiren diğer birçok alanda tek başına yeterli olamayacakları düşünüldüğü için tercih edilmezler.

Dil Bağlamları

İletişim iki farklı dil arasında sadece kelimelerin çevrilmesi değil aynı zamanda kelimelerin yorumlandırılması ve anlam bütünlüğünün bozulmadan karşı tarafa iletilmesidir.

Örneğin bir konferans esnasında beklenmedik özel konularla ilgili konuşmalar yapıldığında, tercüman o konuyla alakalı bilgi sahibi olmasa dahi mesleki eğitim ve deneyimi her iki dil arasında bağlantı kurabilme yeterliliğine sahiptir. Yerel terminolojiyi anlamada uzmanlaşmak deneyim gerektirir ve serbest çalışanlar bu anlamda sıklıkla tercih edilen bir alanda olmadıkları için deneyimsiz olduklarını düşünen potansiyel müşteriler serbest çalışanları tercih etmekten kaçınırlar.