Tercüme Yaptırılırken Niçin Serbest Çalışanlar Daha Az Tercih Edilir?

Çeviri kelime anlamı olarak oldukça geniş alanları kapsamakla birlikte, esasında tercüme sürecini bir bakıma basite indirgemektedir. Sözlü tercüme ve yazılı tercüme olarak aynı kökler üzerinde gelişim gösteren tercüme süreci, hem çalışma şartları hem de çalışma yöntemleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık alınan eğitimlerde de görülmektedir.

Tercümanlık yalnızca hedef metnin çevirisi ile ayrışmamaktadır. Çalışma şartları ve yöntemi olarak faklılık gösteren bir diğer husus da tercüme bürolarında görev almak ya da serbest çevirmen olarak sektörde yerini almaktır. Serbest çeviri yapan tercümanlar çeşitli nedenlerden ötürü daha az tercih edilmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri, serbest çevirmenlerin piyasa koşullarında kendilerini ortaya çıkarabilecek fırsatların ne yazık ki oluşmamasıdır. Pek çok tercümanlık bürosu, ihtiyaç duyduğu anda ve özel donanım gerektiren işlerde serbest çevirmenlerle anlaşmaktadır. Piyasada da, bu arayışı tercümanlık büroları yapmaktadır.

Değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak kurumsallaşmış pek çok tercümanlık büroları kurulmuştur. Tercümanlık büroları, alanlarında uzmanlaşmış dil bilimciler ve tercümanlar tarafından oluşturulmuştur. Kurumsallığın vermiş olduğu sistematik çalışma yöntemi, serbest tercümanların daha az tercih edilmesine neden olmaktadır. Uzun süreçler gerektiren pek çok işi tercümanlık büroları ile çok daha kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle resmi yazışmalarda ve belgelerde zorunlu kılınan yeminli mali müşavir imzası ve mührü, tercümanlık bürolarında çok daha hızlı bir şekilde verilmektedir. Noter onayı gerektiren belgelerde de, çoğunlukla tercüman büroları anlaşmalı oldukları noterlerle iş birliği içerisinde çalıştığı için yine çok daha kısa bir süre içerisinde çeviri sürecini tamamlamaktadır.

Tüm bu işlemlerin kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilmesi, serbest tercümanların değil de tercümanlık bürolarının revaçta olmasına neden olmaktadır. Ayrıca tercümanlık bürolarının, hizmetleri dahilinde sunmuş oldukları, özellikle de simültane çevirilerde gerekli olan kabin, mikrofon, kulaklık gibi çeşitli ekipmanların temini ve kurulumu yine serbest çeviri yapan çevirmenlere kıyasla çok daha büyük avantaj sağlamaktadır.