Tercüme Yaptırılırken Tercüme Büroları Niçin Daha Çok Tercih Edilir?

il bilimlerinin gelişmesiyle birlikte, mütercim-tercümanlık da büyük önem kazanmıştır. Aynı zamanda bu iki dal, yani yazılı metin çevirileri ile sözlü metin çevirileri aynı kökten gelmelerine karşın, hem çalışma yöntemleriyle hem de gerektirdikleri birbirinden farklı donanımlar nedeniyle farklı akademik disiplinleri oluşturmuştur. Gün geçtikçe profesyonellik gerektirdiği anlaşılan mütercim-tercümanlık işi, buna paralel olarak çok daha uzmanlaşma gerektirmiştir. Bunun bir sonucu olarak da, alanlarında iyi ve donanımlı pek çok çevirmeni bir araya getiren tercüme büroları oluşturulmuştur.

Özellikle büyük şehirlerde sayıları ve çalışma alanları son derece gelişmiş bir şekilde hizmet vermekte olan tercümanlık bürolarının en büyük avantajı, size sunmuş olduğu hizmetlerin son derece kısa bir sürede gerçekleştirmesidir. Bunun yanı sıra, serbest çalışan tercümanlarla oluşturdukları büyük bir ağ sayesinde diledikleri zaman iletişime geçebilmektedir. Bunun en büyük artısı ise, çevirisi yapılmak istenen kaynağın içeriğine göre uzmanlaşmış pek çok kişiyle bağlantı kurabilmesidir.

Tercümanlık bürolarının daha fazla tercih edilmesinin bir diğer nedeni de, özellikle resmi belge çevirilerinin gerektirmiş olduğu, noter onayı, yeminli tercüman imzası ve damgası gibi bir takım prosedürleri hızla ve etkili şekilde gerçekleştirmesidir.
Yine tercümanlık büroları, sözlü çevirinin gerektirmiş olduğu kulaklık, kabin, mikrofon gibi donanımların temininden de sorumludur. Böylelikle, ayrı bir çaba ve zaman ayırmak zorunda kalmazsınız.

Özellikle kurumsallaşmış tercümanlık büroları, çevirmenlik hizmetinin yanı sıra çeşitli dillerde ya da uzmanlık alanlarına yönelik olarak eğitimler de vermektedir. Çevirmenlik büroları, yine gizliliğe büyük özen göstermektedir. Tercümanlık işleminde hemen önce, gizlilik koşullarına bağlı kalacağına dair bir sözleşme hazırlanmaktadır. Bu sözleşmeye bağlı olarak tercümanlık büroları verdikleri hizmeti saklı tutmak zorundadır. Tercümanlık büroları, özellikle uluslararası çalışmalar yürütmekte olan şirketler için, muhatap olunan firmayla direkt iletişime geçebilmektedir.