Önümüzdeki 5 yılda Tercüme Sektöründe Yaşanılabilecek 2 Olası Gelişme

Birkaç bin yıldan beri var olan tercüme, milletler, bireyler ve gruplar arasındaki iletişimi geliştirmeye ve anlamaya çalışan bir araçtır.

Ulusların tarihten bu yana, küresel topluluklar haline gelmesiyle dünyanın bir ucundan diğerine ticari, ekonomik ya da diplomatik ilişkiler ve iletişim kurulabiliyor. Bu sürece en çok katkı sağlayan araç ise tartışmasız teknolojidir. Ardından, uluslar arasındaki ya da kıtalar arası tüm bu iletişim ve anlaşmaların sağlanmasında diğer büyük etken ise tercümedir.

Globalleşen işletmelerin hedef kitlesindeki müşteriler birden fazla farklı dil konuşan insanlar olduğu için tercüme ve çeviriye oldukça ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamlar arası iletişimi kolaylaştırmak göründüğü kadar kolay olmasa da en az hata oranıyla, tercih ettiğiniz profesyonel tercüme bürolarının sayesinde hedeflediğiniz sektörlerde açılabilmeniz mümkündür.

Peki bundan 5 yıl sonra çeviriye duyulan ihtiyaçta bir değişiklik olacak mı? Teknoloji tercüme sektöründe ne gibi değişikliklere neden olacak?

Yapay Zeka

Teknolojiyle beraber küreselleşmenin de artacağı gerçeğiyle birlikte, tercümeye olan ihtiyaç aynı oranda seyredecektir.  AI (Artificial Intelligence) yani yapay zeka, günümüze oranlar daha fazla kullanılacaktır.

Zaten günümüzde Microsoft Translator, Amazon Translate ve Google Translate gibi yapak zeka programları etkin olan çeviri programları var. Bahsettiğimiz çeviri programları, doğruluğu denenmiş  olmasına rağmen çeviri bilgilerini sosyal ağlar,  arama motorları ve e-ticaret sitelerinden gelen dil verilerinden alır.

Basit çeviriler için iyi bir alternatif olsalar da yüksek derecede doğruluk gerektiren, bağlamsal çeviri yeteneğine sahip değillerdir. Çünkü günümüzde var olan yaklaşık 7000’e yakın dilin her birinin nüanslarını yakalamak ve programlamak oldukça zordur.

Ancak ücretsiz oldukları için yapay zekalar kimi insanlar tarafından kullanılmaya devam edecektir. Fakat yapay zekaya sahip makinelerin insan gücünü ortadan kaldırma ihtimali önümüzdeki 5 yıl için gerçekleşmeyecektir.

Çünkü küreselleşme daha fazla lehçe ve dilin işlenmesini gerektirecek, sağlık, hukuk ve sanayi parçalarının imalatı gibi özel pazarlar çeviri hizmetine daha çok ihtiyaç duyacaktır. Yapay zekaların bu şekilde spesifik alanlarda çeviri yapabilecek olması önümüzdeki 5 yıl için mümkün görünmemekte.

Çoklu Dil Karışımına Geçiş

Günümüzde İnternet dili olarak kullanılan dil İngilizcedir. Fakat ilerleyen yıllarda işletmeler, daha küçük fakat büyüme hızı daha fazla olan pazarlara ulaşmak için içeriklerini niş dile çevirmek gereği duyacaktır.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde daha fazla İnternet kullanıcısına ulaşmak için, kullanılan İnternet dillerini artırarak, 60’dan fazla dile çevrilmiş içeriklere ihtiyaç duyulacaktır. Bu değişiklikler ve dil sayısının artırılacak olması, tercümeye olan talebi de doğrudan artıracaktır.