Makine Çevirisinin Bilinmeyen 4 Tuzağı

Çeviri, işletmeler, şirketler ve müşterileri arasındaki, kuruluşlar arasındaki ve ülkeler arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir araçtır. Teknoloji öncesi dönemlerde çeviri ihtiyacı olanların yaptıkları şey, serbest çevirmen veya çevirmenlik bürosundan yardım almaktı.

Ancak teknoloji ve ilerleyen teknik çalışmalar sonrasında, makine çevirisi diye bir kavramla karşılaştık. Makine çevirisi son birkaç yılda şaşırtıcı bir şekilde gelişti.

İnsan gücünün yerini aldığı söylemleri her ne kadar yaygınlaşsa da söz konusu insan beyni ve işleyişi iken makine çevirisi bununla yarışabilen bir alternatif elbette ki olamaz. Sadece çeviri için bazı durumlarda yardımcı bir kaynak olabilir.

Aşağıda bahsedeceğimiz 4 madde ile, makine çevirisinin insan beyninin yerini alacak kadar profesyonel olamadığı ve çeviri konusunda olası yanlışlarından bahsedeceğiz.

Kelime Bağlamlarını Çevirememek

Farklı dillerde, çift anlamları olan kelimeler vardır ve bu kelimelerin kullanımı makine çevirisi için önemli bir problemdir. Bu kelimelerin, gerçek anlamlarını belirlemek ve çeviri ile anlam bağı oluşturabilmesi için insan gücüne ihtiyaç vardır.

Örneğin İngilizcede kullanılan ve birden fazla anlama sahip bir kelimeyi İtalyancaya çevirirken makine çevirisi kelimeyi bağlamla ilişkilendiremez. Kelimenin en yaygın ve ilk anlamıyla eşleştirir.

Diğer taraftan, insan tercümanının sözcüğü anında içerikle eşleştirerek doğru anlamı tanımlaması kolaydır. Bu tür kelimelerin bulunduğu bir belgeyi bir makine tercümanından geçirirseniz, metnin akışını bozan yanlış çevirilere yol açacaktır. Belge kafa karıştırıcı olacak ve cümlelerin çoğu mantıklı bir anlam ifade etmeyecektir.

Stil ve Ton Çoğaltamaması

Edebi metin tercümelerini bu madde altında ele alabiliriz. Yazılan her belgenin diğerine göre farklı bir stili ve tonu vardır. Bir belge şiirsel, eğlenceli veya ikna edici bir tarza ve tona sahip olabilirler. Bu tarz metinler için çeviri söz konusu olduğunda makine çevirisi belgenin tüm bu özelliklerini saptayamaz ve düz bir çeviri uygular.

Edebi metin,belge ya da roman şiir gibi içerikleri okuyucunun anlayabilmesi için kendine özgü bir tarza ve tona sahip olması gerekir. Aksi taktirde anlam bütünlüğü olmayan boş bir yazı haline dönüşür. Stil, tonlama ve edebi içeriklerin yapısını koruyarak çeviri yapabilecek olan sadece insan beynidir.

Gizlilik Sunmaması

Makine çevirileri sizin için bir gizlilik sözleşmesi sunmaz. Çeviri yaptırmak istediğiniz dosya, belge ya da sözleşmeler ya da siyasi, uluslararası içerikler olabilir. Bu durumda makine çevirilerine başvurmanız içeriğin gizliliğinin korunması konusunda size garanti vermez ve risk oluşturur. Bu durumlarda tercih edilmesi gereken yer elbetteki güvenilir ve başarılı tercüme bürolarıdır.

İnsan Zekası İle Uyuşmaması

Makine çevirileri yapay zekayı kullanır ve gün geçtikçe gelişirken, insan zekasına asla uymaz. Herhangi bir dilin karmaşıklığı sadece insanların tam olarak anlayabileceği bir şeydir. Bu  makine çevirilerinin geliştirilmesinde çalışan teknisyenlerin bile kabul ettiği bir gerçektir.

Makine çevirileri gereksiz ve kullanışsız değillerdir ve hızlı ve profesyonellik gerektirmeyen kısa çeviriler için kolaylık sağlarlar. Bahsetmek istediğimiz insan beynine asla uyamayacak olmaları ve amaçlarının tercümede insanlara yardım etmek olduğudur.