Tercümede Neden Freelance Tercümanlar Daha Az Tercih Edilir?

‘Çeviri’ anlamına denk düşen tercüme, kelime olarak çok geniş bir alanı kapsamakla birlikte tercüme işlemlerini bir bakıma basite indirgemektedir. Tercüme sektöründe yer alan sözlü ve yazılı çeviri türlerinde bakıldığında aslında her iki alanın da aynı kökene dayandığı gözlemlenebilir. Bu iki alanın birbirinden ayrıldığı nokta, çalışma alanları ve çalışma şartlarıdır. Türler üzerindeki farklılıklar, alınan eğitimlere yansır.

Tercümanlığı, sadece kaynak dilin hedef dile nasıl çevrildiği ile ayrıştırmak mümkün değildir. Tercümanların çalışma yöntemleri ve şartları bakımından kendi aralarında ayrılmalarına neden olan bir diğer husus da onların bir tercüme bürosuna bağlı olarak veya tamamen serbest çalışmalarıdır. Yani bu mesleğe mensup olan kişiler, isterlerse bir tercüme bürosunun kadrosuna dahil olabilir, isterlerse de freelance olarak çalışabilirler. İkisinin de çalışma tarzlarına bağlı olarak üstlendiği görev ve sorumluluklar vardır. Ancak, çeviri hizmetlerine bakıldığında freelance tercümanların tercüme bürolarına oranla daha az tercih edildiği fark edilmektedir. Bu durumun yaşanmasının ardından çeşitli nedenler bulunur. Aralarındaki en önemli neden ise, ne yazık ki serbest zamanlı çalışan yani freelance tercümanların, piyasa içerisinde kendilerini gösterecek fırsat bulamamalarıdır. Bunun ardından gelen bir diğer sebep de piyasada bulunan kurumsallaşmış tercüme bürolarının, çeviri işlemlerini daha sistematik bir çalışma yöntemiyle sürdürüyor oluşudur. Tercüme büroları, dünyanın değişen koşullarına paralel olarak zaman içerisinde kurumsallaşmış ve çalışmalarını belli ilkeler doğrultusunda yürütmeye başlamıştır. Genellikle dilbilimciler ve tercümanlar tarafından kurulan bu bürolarda, uzun bir süreç olan tercüme işleri çok daha kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Büroların, freelance tercümanların önüne geçmesindeki bir diğer sebep de apostil ve noter onayı gibi işlemlerin buralarda hızlı bir şekilde yapılıyor olmasıdır. Öyle ki, kimi resmi yazışmalar kesinlikle noter onayı gerektirmektedir ve bu gibi durumlarda noter anlaşmalı çalışan bir tercüme bürosunu tercih etmekten daha mantıklı bir seçenek yoktur.

Yukarıda bahsetmiş olduklarımız, çeviri hizmetlerinde freelance tercümanların daha az tercih edilmesinin belli başlı nedenleridir.