Tercümede Redaksiyon Ne Anlama Gelir?

Bu yazı dizinimizde sizlere tercüme sektörü içerisinde büyük söz sahibi olan redaksiyon kavramının ayrıntılarından bahsetmek istiyoruz.

Redaksiyon, en genel haliyle “yazılı belgeler üzerinde gerekli olan düzenlemelerin yapılması” anlamına gelir. Bu işlem, günümüzde hemen her yayınevinde veya basın kuruluşunda gerçekleşmektedir. Redaksiyon işlemini yapan kişilere ise, “Redaktör” adı verilir. Metinler üzerindeki hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönüyle büyük önem taşıyan redaksiyon; sadece yayınevlerinde ve basın kuruluşlarında değil, artık tercüme büroları tarafından da gerçekleştirilen bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani profesyonel bir tercüme bürosu, kadrolarında en az bir redaktör ile çalışmakta ve bu sayede müşterilerine çok daha kaliteli çeviri çözümleri sunabilmektedir. Tercüme sektörü içerisinde redaksiyonun ne anlama geldiğinden bahsetmemiz gerekirse de şunlar söylenebilir: Bu sektör içerisinde redaksiyon, yayıncılıktakinden biraz daha farklıdır. Bu farklılıktan kastımız ise, redaktörün bir çeviri metni üzerinde yalnızca yazım yanlışlarını bulup düzeltmekle sınırlı kalmadığıdır. Tercüme sektöründe redaktörün görevleri şunlardır:

  • Çeviri dosyasını dilbilgisi, imla, noktalama işareti ve gramer yönüyle ayrı ayrı ele alıp incelemek,
  • Kullanılan terminolojinin kurallara uygunluğunu tespit etmek,
  • Tüm yukarıda sayılan unsurlarda, şayet varsa hataları tespit etmek ve düzeltmek.

Redaktörün yapmış olduğu düzeltmeleri belirtmek gibi bir zorunluluğu yoktur; ancak dilerse ‘değişiklikleri izle’ ibaresi de ekleyebilir. Bir tercüme bürosunun redaktörler ile birlikte çalışmasının ve redaksiyon işlemine önem vermesinin kendilerine katacağı avantaj oldukça büyüktür. Çeviride, kalitenin her şeyden önemli olduğunu düşünürsek bir redaksiyon işlemi sayesinde belgelerde var olan hataların ortadan kaldırılmasının ne denli önemli olduğunu anlarız. Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekir ki, bir redaktör herhangi bir belge üzerinde sadece hataları tespit edip düzeltmekle kalmaz; bunun yanı sıra metinde bir anlam bütünlüğü oluşturur.