Elektronik Cihaz Kullanım Kılavuzu Çevirisinin Şirketler İçin 3 Avantajı

Elektronik cihaz kullanım kılavuzu çevirisi olarak nitelendirdiğimiz çeviriyi genel olarak ele alacak olursak teknik çevirinin çalışma alanlarından biridir denebilir.

Teknik çeviri, herhangi bir elektronik eşya, bilgisayar donanımı veya yazılımı gibi ürün veya programları kullanan insanlara kullanım ve yönlendirme bilgilerini açığa kavuşturmak için mühendislik, bilimsel veya diğer teknik bilgileri kullanıcı diline çeviren bir tercüme türüdür.

Hukuki çeviri, tıbbi çeviri gibi türlerin yanı sıra en zorlu çeviri türlerinden biri teknik kullanım kılavuzu ve benzeri belgelerin çevirisidir. Bunlar bir ev aleti, bir bilgisayar, hatta bir araba veya uçak için olabilir, fakat hepsinin formatları ve içerikleri benzerlik gösterebilir.

Teknik çeviri konusunda, makine çevirisi tercih edilmez. Bunun yerine insan çevirisi ve bilgisine ihtiyaç duyulur. Bunun kendi içerisinde birçok sebebi vardır. Fakat bu yazımızda insan çeviri ile çevrilen kullanım kılavuzlarının ürün pazarlayan ve üreten şirketler için faydaları ve insan yaşamına sağladığı kolaylıkları ele alacağız.

Güvenliği Kontrol Altına Alır

Üreticiler, ürün yanlış kullanımına karşı uyarıları ve ikazları dahil etmek ve genel ürün güvenliği kurallarını sağlamakla yükümlüdür. Kullanım kılavuzu çevirisinde ise,  bu kurallar ve ürün güvenliğini içeren direktifler orijinal dilden hedef kullanıcı diline çevrilirken aslı bozulmadan çeviri yapılmalıdır.

Profesyonel kullanım kılavuzu çevirisi, doğruluk içermeli ve masraflı hatalardan kaçınarak, mevcut yönergelere uyacak şekilde olmalıdır. Kullanıcı güvenliği esas alınarak çeviri yapılmalıdır.

Tüketici, amaçlanan önlem veya uyarı kelimesinden tamamen farklı bir şeyi anlıyor olabilir ve bunun sonucunda, kendilerine zarar verebilirler. Fakat insan çevirmenleri deneyimli ve yüksek eğitimlidir. Böylece bu tür hatalar çevirinin nihai ürününe dönüşmez.

Müşteri Memnuniyeti Sağlar

Bir ürünü satmak marka veya şirketleri için sadece bir başlangıçtır. Satın alım sonrası tüketicilerin mükemmel hizmetler beklemesi beraberinde gelir. Tercüme edilmiş kullanım kılavuzları ve kullanıcı kılavuzları, müşterinizin ürününüzü nasıl kullanması gerektiği konusunda net bir deneyim kazanmaları için çok önemlidir.

Teknik bir kullanım kılavuzunun herhangi bir bölümü, kullanılan dil nedeniyle anlaşılması zorsa, tüketici ürünün nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını bulmakta zorlanacaktır.

Bu, aslında mükemmel ve kaliteli bir ürün olsa bile, ürünün kendisinde memnuniyetsizliğe yol açacaktır. Bunun sonucunda tüketicinin aynı ürünü tekrar satın alma olasılıkları daha düşüktür, çünkü nasıl kullanılmaları gerektiği konusunda net bir fikirleri yoktur.

Sonuç olarak iyi ve kaliteli teknik çeviri veya kullanım kılavuzu çevirmeni ile çeviri çalışması yapılarak, ürünlerin kullanım alanları müşterilere açık ve net bir şekilde ifade edildiğinde müşteri memnuniyeti ile birlikte, ürün ve şirket tüketici de olumlu bir izlenim bırakır.

İyi Bir Pazarlama

Makine çevirisi yerine bir insan tercümanı kullanıyorsanız, nihai yazılı ürünün nasıl sonuçlanacağı ile ilgili istediğiniz sonuçları elde etmeniz olasıdır.

İnsan çevirisi, genel olarak çok görsel varlıklardır ve bu yüzden kılavuz iyi yazılmamışsa, tüketicinin görüşünün ürünün kalitesiyle ilgili ne olduğu üzerinde öngörülerde bulunarak düzeltmeler uygulayabilir. Bu, her iki yönde de geçerlidir, ancak iyi yazılmış ve iyi çevrilmiş bir el kitabı kusurlu bir ürünü çok daha çekici hale getirebilir.

En iyi pazarlama, müşteri memnuniyeti sonucu kulaktan kulağa olan müşteri pazarlamasıdır. Memnun müşteriler ürün veya ürünün şirketini başkalarına önerecektir. Kullanım kılavuzu çevirisi sağlamak için profesyonel bir şirket kullanarak, işletmeniz artan bir marka güveninden faydalanacaktır.

Memnun müşteriler, en iyi marka elçileridir. Müşteri memnuniyetini artırmak ve bu nedenle profesyonel kullanım kılavuzu çevirisi desteği almak için Hedef Tercüme iletişim linkinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.