Tercümenin fiyatını yükselten etkenler nelerdir?

Tercümeler şirket kuruluşlu tercüme bürolarında veya şahıs kuruluşlu tercümanlık ofislerinde yaptırılır. Bu hizmetin bedeli kuruluşun ödediği vergi, stopaj ve hizmet bedeli olarak birbirine göre küçük bir fakla da olsa çeşitlilik gösterebilir. Şirket kuruluşları hizmet bedeline ek olarak sadece vergi dâhil ederken, şahıs kuruluşları vergi ve stopaj bedelini işleme koyarlar. Hizmet bedeli ise 492 sayılı harçlar kanununa göre belirlenmiştir. Bu bedel, A4 boyutundaki bir dosya kâğıdı temel alınarak 20 satırdan oluşan ve yazı puntosu 12 olan yazılı belgeler için genelleştirilmiştir. Böyle bir belge bilgisayar ortamında yazıldığında 1000 karakterin boşluksuz şekilde yazılmasına ya da 140 ile 180 kelimenin kullanılmasına denk gelir.

Tercüme fiyatlarının etkileneceği başka önemli husus da belgenin hedef dili, içeriği, teslim edileceği tarih, içeriği ve tercümeden sonra hedef dilde oluşan yoğunluğunun artıp artmamasıdır. Çeviri işlemlerinde birim fiyatı belirlemek için hedef dil değil kaynak dil temel alınır. Yoğunluk denilen asıl belge üzerindeki metnin başka bir dile çevrilmesi sonucunda kelime sayısının artışı, tercümanın çevireceği dildeki kelime hazinesine, teknik konulara olan hâkimiyetine göre değişebilir. Özellikle Türkçeden Arapçaya, Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İspanyolcaya, Türkçeden Japoncaya, Türkçeden Almancaya, Rusçadan Türkçeye, Portekizceden Türkçeye ve İngilizceden Türkçeye olan tercümelerde yoğunluk artışı durumu olabilmektedir. Bu yoğunluk çoğunlukla %5 ya da %5.5 olarak değişir.

 

Bunların dışında çapraz dillere olan tercümelerde de fiyatlandırma farkı olacaktır. Teknik tercüme yapan bir çevirmenin uzmanı olduğu konu hakkındaki terminoloji bilgisi de bu yoğunluğu etkileyen önemli bir faktördür. Yine teknik tercümeler için uzmanlık gereken konuların inceliği ve detayları da ufak da olsa fiyatı aşağı ya da yukarı çekebilir. Belirli bir süreyle belirlenen teslim tarihi müşterinin isteği üzerine öne alınırsa yine fiyatlandırma gözden geçirilir.