Tercüme Fiyatlarını Etkileyen 6 Faktör

Çeviri ve tercümelerin serbest çevirmenler-tercümanlar veya çeviri büroları tarafından fiyatları çeşitli kriterlere göre belirlenir. Bu kriterler çalışılan kurumlar ve çalışma şekline göre değişkenlik gösteriyor olsa da değişkenler düşük orandadır ve fiyat belirlemede belirli standartize edilmiş ortak uygulama noktalar vardır.

Bir çeviri fiyatının nasıl belirlendiğini açığa kavuşturmak için genel kriterleri 6 madde ile ele alalım;

İçerik

Çeviri kaynak metninin içeriği fiyatlandırmayı artıran ya da azaltan etkenlerden biridir. Örneğin, şirket tüzüğü çevirisi, elektronik cihaz kullanım kılavuzu tercümesi gibi karmaşık veya teknik çeviriler ileri düzeyde bilgiye sahip alan konusunda profesyonel bir tercüman gerektirecektir.

Kaliteli bir çeviri için, endüstride ihtiyaç duyulan özel terminolojiyi iyi anlayan bir tercüman gereklidir. Bu uzmanlık seviyesine sahip bir tercümana, basit, genel çeviriler üzerinde çalışan uzman olmayan bir tercümandan daha fazla ödeme yapılır. Bu nedenle, örneğin bir iş sözleşmesini tercüme etmek, e-ticaret ürünü açıklamalarını çevirmekten daha pahalıya mal olacaktır.

Kelime Sayısı

Birkaç bin kelimeden oluşan acil çeviri, tercümanlara anında ulaşılabilir olması anlamına gelir. Çevirmenler zamanında teslimatı sağlamak için projeye tam zamanlarını ve dikkatlerini verebilmelidir.

Bu durumda, söz konusu projenin çeviri fiyatını da haliyle etkileyebilir. Öte yandan çeviri sonucu müşteriyi tatmin etmemiş ya da revize gerekli ise tekrarlanan çeviriler aynı zamanda çeviri fiyatlandırmasını da etkileyebilir. Tekrarlanan bir talep, çeviri fiyatının düşük olduğu anlamına gelebilir.

Çeviri Teknolojileri

Çeviri teknolojileri, belirli içerik türleri için çeviri fiyatlarını optimize eder. Çeviri talebinde bulunan müşteriler, çeviri için çeşitli çeviri araçlarının kullanılmasını istediğinde, bu çeviri talebini düşürür.

Makine çevirisinin kullanımının talep edilmesi tamamen müşterinin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Tercüman çevirisiyle aynı kalite ve doğruluk değerini taşımadığı için, tercümanlar tarafından çok fazla tercih edilmez.

Makine çevirisi ve tercüman çevirisi arasındaki kalite ve uygulama farkından daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu farklılıkları daha detaylı öğrenmek için makine çevirisinin bilinmeyen 4 tuzağı  yazımıza göz atabilirsiniz.

Dil Kombinasyonları

Dil kombinasyonları veya çiftleri, bir çeviri projesinin fiyatının hesaplanmasında bir faktör olacaktır. Batı Avrupa dilleri daha az maliyetli olma eğilimindedir, ancak Asya dilleri karakterlerle ilgili karmaşıklığı ve sınırlı sayıda kaliteli dilsel kaynağı nedeniyle daha pahalıdır.

Tercüme fiyatının, ihtiyaç duyduğunuz dil kombinasyonuna, diğer bir deyişle kaynak ve hedef dillere bağlı olacağını bilmelisiniz. Popüler bir dil kombinasyonuna sahip bir çeviri, daha az sayıda tercüman olması muhtemel olduğundan, daha nadir bir kombinasyona sahip bir çeviri yerine daha ucuz olacaktır.

Kaynak Kelime

Fiyat belirlemede yine en birincil faktör kaynak belge ya da dokümandaki kelimelerin sayısıdır. İlk olarak, her belge farklı olduğundan, sayfa başına düşen sözcük sayısı önemli ölçüde değişebilir.

Şeffaflık esas alınarak bütçelemeye giden işletmeler, kelime metodolojisi başına fiyatı adil ve doğru fiyatlandırma sağlamak için çok daha güvenilir ve öngörülebilir buldukları için kelime sayısını esas alırlar.

Teslimat Süresi

Tercüme projesini sunan şirket ya da kurum, acil tercüme talep edebilir ya da kısa bir zaman içerisinde bitirilmesi konusunda isteklerde bulunabilir. Bu durumda tercümanın ekstra çaba sergilemesi ve gerekirse hafta sonu çalışması gerekliliğinden kaynaklı fiyat artabilir.

Sonuç Olarak;

Tercüme ücretleri, elbetteki kurum ya da tercüme bürolarının çalışma esaslarına göre değişkenlik gösterebilir olsa da, belirli bazı kıstaslar çerçevesinde ücretlendirme yapılmaktadır.

Yukarıda açıklamaları ile bahsettiğimiz maddeler, tercüme uygulaması için genel ücretlendirme kriterleridir. Bunların dışındaki özel durumlar tamamıyla kurum ya da tercüme bürolarının bireysel kurum içi fiyatlandırmalarıdır.