Tercümenin Sanattaki Yeri

Tercüme hemen hemen her alanda yapılan diller arası aktarımdır. Yazılı ve sözlü olarak bir dildeki bilginin başka bir dile çevrilmesini sağlayan tercüme her iş sektöründe kullanılmaktadır. Bir ülkenin yabancı olduğu bir ülkedeki kaynaklardan yararlanması iki ülke arasındaki bağları güçlendirmekte ve birbirlerinden faydalanmalarını sağlamaktadır. Karşılıklı sıkı ilişkiler içinde olan ülkeler birbirlerinin kaynaklarını kullandıklarından birbirlerine birçok alanda bilgi akışı sağlamaktadırlar. Bu bilgi akışının içinde bilimsel bilgiler, sanatsal bilgiler, günlük bilgiler ve daha birçok bilgi yer almaktadır. Bilim ve sanatın dünya çapında bir ulaşıma sahip olması çok önemlidir. Çünkü dünyayı değiştirebilecek iki şey vardır, birincisi bilim ikincisi sanattır.

Tercüme ve Sanat

Tercüme ve Sanat

Sanat alanında yapılan herhangi bir faaliyet diğer ülkelerde de gerçekleştirilmek isteniyorsa tercüme önemli bir araç haline gelmektedir. Çünkü sanatın yaygınlaşması ve sanat alanında yapılan bir etkinliğin farklı ülkelerde duyurulması için o ülkelerin dillerinde reklamlar yapılmalıdır. Büyük bir orkestranın dünyaca ünlü müzik etkinliklerine imza atması için farklı ülkelerde sahne alıp gösteri sunması gerekmektedir. Bunu yapabilmek içinde yabancı ülkelerin dillerinde reklam çalışması yapılması ve bu orkestra hakkında bilgiler verilmesi gerekmektedir. Dünya da sanatın ve sanatçının kendini tanıtabilmesi için farklı milletlere ve farklı fikirlere ihtiyacı vardır. Bu farklı fikir ve milletlere ulaşmanın en etkili yolu ise tercümedir. Tercüme ile farklı ülkelerin vatandaşlarına ulaştırılamayan bir sanat ancak ulusal bir sanat olarak kalacaktır. Everensel bir sanat akımı için tercüme ile farklı uluslara ulaşmak ve gösteriler düzenlemek şarttır. Bu sebeple tercüme sanat açısından çok önemlidir. Genelde tercüme denildiğinde iş hayatı ve günlük hayat akıllara gelen konular olsa da sanat için tercümenin yeri ayrı bir konumdadır. Örneğin; sanat alanında geliştirilen yeni bir teknik diğer ülkelere de öğretilmek isteniyorsa tercümeye başvurmak ilk şarttır. Çünkü bu tekniği öğretebilmek için o ülkenin diline ihtiyaç vardır. Tekniğin ulaştırılacağı ülkenin dilinde açıklayıcı bir bilgi vermek içinde tercümeye başşvurmak şarttır.