Dil Bilimlerinin Ticari Hayatta 4 Katkısı

Ticaret ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen etkenlerdir biridir. Her ne kadar ticaretin sürekli ekonomik karşılığından bahsetsek de ihracatın sonuçlarından biri olan kültür paylaşımdan da bahsetmemiz gerekir.

Dış ticarette mesafeler en büyük problem olarak görülebilir. Fakat bugün ulaşılan teknoloji ile taşımacılık, üreticinin dağıtım stratejisine bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.

Daha büyük diğer bir problem ise iletişimdir. İşte tam da bu yüzden tercümenin ticaret ilişkisine gözden geçirerek tercümenin ticaret hayatına ne gibi katkılar sağladığına göz atacağız.

1- Uzak Mesafeler Arası İletişimi Sağlar

Bir ürün dış pazarlara açılmadan önce dağıtıcı firma ile üretici arasında iletişim süreci başlar. İletişim sürecinde yazılı veya sözlü tercümelere ihtiyaç duyulur. Profesyonel tercüme hizmetleri malın üretildiği andan satışına kadar hatta bazen satışından sonra da ihtiyaç dahilindedir.

Uzak mesafeler arasında görüntülü konuşmalarda sözlü tercümeler belgelerin tercümesinde, stok sayımının tercüme edilmesinde, analizlerin veya raporların sunulmasında noter yeminli tercümelerden yararlanılır.

2- Ürünlerin Kullanımını Kolaylaştırır

Özellikle elektronik aletlerde yapılan ticaretin kalıcı olabilmesi için kullanım talimatlarının da ürünün yanında takdim edilmesi gerekmektedir. Kullanım talimatı tercümeleri ürünlerin daha kolay kullanılabilmesini sağlar.

Bu durum gıda sektöründe de karşımıza çıkmaktadır. Son kullanım tarihlerinden, içindekilere kadar ithal edilen tüm gıda ürünlerinde bir tercümanın çabası mevcuttur. Tabi aynı durum ihracatta da geçerlidir.

3- Pazarlama Safhasında Yerelleştirmelerden Yararlanılır

Ticaretin gelişebilmesi için pazarlama en önemli faktörlerden biridir. Tüketiciler içeriğini anlamadığı, nasıl kullanılması gerektiğini bilmediği, kendine yabancı gelen ürünleri kullanmaktan çekinir.

Dolayısıyla reklam kampanyaların teknik desteğe kadar yerelleştirilmiş hedef dil kullanılır. Yerelleştirilmiş hedef dil hakkında daha fazla bilgi için yerelleştirme sayfasına göz atabilirsiniz.

Reklam çalışmalarının yanı sıra bazen ürün ya da firma isimlerinin de değişmesi söz konusu olabiliyor. Hedef pazarda kötü anlamlar içerebilecek ürün ya da şirket isimleri en doğru karşılığı verebilmek adına dil uzmanları tarafından değiştirilmektedir. Markanın itibarını sağlaması noktasında da tercümanlardan yararlanılmaktadır.

4- Ticaret Hukukunda Tercümelere İhtiyaç Vardır

Ülkelerin ticaret hukukları farklılık gösterir. Bir işletmenin yabancı olduğu pazarda kalıcı olabilmesi için ticaret hukukuna uygun bir şekilde hareket etmesi gerekir.

Hukuki tercümelerde uzmanlaşmış tercümanlar ticaret hukuku konusunda işletmelerin karşılaşabileceği problemlere çözümler sunar. Tercümenin bir diğer çalışma alanı da dış ticarette rol oynayan şirketlerin edebileceği zararları en aza indirmektedir.