Tez Tercümelerinde Dikkat Edilmesi Gerekilen 4 Madde

Akademik kariyer için son derece önemli olan tezler, aylar bazen de yıllar alan çalışmaların sonucu olarak üniversitelere teslim edilir. Uzun süren araştırma çalışmalarının ve tez yazım süreçlerinin ardından elde edilen yayın başka bir dile aktarılmak istendiğinde araştırmacının titiz çalışmaları yeniden tekrarlanmalıdır.

Bu yüzden tercüme büroları tez yazımında araştırma yöntemlerine, tez yazım kurallarına hakim kadrolardan yardım alarak akademik tercüme hizmetleri sunmaktadır. Akademik tercüme ekiplerinde araştırma görevlileri, yardımcı doçentler yer almaktadır. Tercümelerin yanı sıra kalite denetleme çalışmalarıyla hem kaynak metindeki hem de hedef dilde tespit dilen hataların çözümlenmesini sağlamaktadırlar.

Akademik tercüme alanında en sık talep edilen tez tercümelerinde dikkat edilmesi gerekilenleri aktardık.

1- Teknik Terimlerin Doğru Şekilde Tercüme Edilmesi

Bir akademik tez tıp, kimya, fizik gibi uzmanlık isteyen alanlarda olabilir. Dolayısıyla tercümanın karşılaşabileceği terimlere önceden hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu yüzden akademik tercümelerde tercümanın bu alanda uzman olmasının yanı sıra tezin alanı ilgili de çalışmalara ve eğitime sahip olması beklenir.

Hedef Tercüme Bürosu proje koordinatörleri akademik tercümelerde araştırma konularına göre tercümanları belirlemek için tercümanların eğitimleri hakkında tüm bilgileri talep ediyor. Böylelikle en doğru tercümanın projeye atanması sağlanılıyor.

2- Atıfların Dipnotların Kurallara Uygun Bir Şekilde Tercüme Edilmesi

Tez kabulünde en çok dikkat edilen konuların başında atıfların, dipnotların eksiksiz bir biçimde gerçekleşmiş ve kurala uygun bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.

Araştırmacı her ne kadar bu çalışmaları düzgün olarak gerçekleştirse de gözden kaçabilecek bu aşamalar yüzünden yeni dilde tezin kabulü sağlanamaz. İngilizce gibi dillerde yapılan çeviriler yurt dışındaki üniversiteler için önem arz ettiği gibi doçentlik ya da profesörlük gibi dereceler için talep edildiğinden direkt olarak akademik kariyerinize etki etmektedir.

3- Tabloların Eksiksiz Bir Şekilde Çevirisinin Sağlanması

Nicel araştırmaların birçoğunda tablolardan faydalanılmaktadır. Onlarca tablonun yer aldığı bir tezde tabloların eksiksiz bir biçimde hedef dile aktarılması son derece önemlidir.

Aynı zamanda tablolarda yer alan kısaltmalar, noktalama işaretleri, ölçü ve birimler hedef dile uygun bir şekilde tercüme edilmelidir. İster bitirme tezi, ister yüksek lisans, ister doktora tezi olsun tablolar üzerinde çalışılırken son derece titiz davranılmalıdır.

4- Sayfa Düzeninin Korunması

Onlarca sayfalık bir tezin sayfa düzenini aslına uygun bir şekilde korumak tahmin edilenden çok daha zordur. Çok küçük görülen yanlışlar bilen tezlerin kabulüne etki edebileceğinden bu aşamada kalite denetim süreçleri oldukça önemlidir.

Sayfa düzenin talep edilen gibi olduğundan emin olmak için defalarca gözden geçirilmesi şarttır.