Tıbbi Tercüme Hizmetini Diğer Tercüme Hizmetlerinden Ayıran Özellikler

Tercüme bürolarının müşterilerine hizmetini verdiği tıbbi tercümeyi, diğer tercüme hizmetlerinden ayıran birtakım özellikler vardır. Bu özellikler, tamamen tıbbi metinlerin taşımış olduğu önemle alakalıdır.

Tıbbi tercüme, tıp ile ilgili yazılmış makalelerin ve oluşturulmuş metinlerin çevirisi ile ilgilenir. Bunun yanı sıra ilaç bileşimleri, sağlık raporları ve prospektüslerin çevirisi de tıbbi tercüme alanına dahil edilir. Tüm bunlardan da anlaşılabileceği üzere tıbbi çeviriler, kaynak ve hedef dil arasındaki aktarımı, tıp alanında oluşturulmuş belgeler üzerinde yapmaktadır. Bundan dolayıdır ki, tıbbi tercümeler kendi alanında ciddi bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu bir şarttır; çünkü bu alanda gerekli eğitimi almamış ve gerekli tecrübeyi kazanmamış hiçbir tercüman tıbbi tercümede başarı elde edemeyecektir. Evet, tıbbi çeviri hizmetlerini diğer tüm çeviri hizmetlerinden ayıran en temel özellik; tercümana iletilen dosyaların doğrudan doğruya insan sağlığı ve hayatıyla ilişkili olmasıdır. Bu tercümelerde yapılacak en ufak hatanın bile geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açması ihtimaller dahilindedir. Peki, tercümanların bu çeviri türüyle ilgili bilmesi gereken diğer konular nelerdir? Bunlardan ilki, tıbbi metinlerde çok sayıda Latince kelime kullanıldığı ve metinlere tıp terminolojisinin hakim olduğudur. Bundan dolayıdır ki, tercümanlar sadece kaynak ve hedef dili bilmekle yükümlü değildir; bunun yanı sıra tıbbi tercüme yapacak tüm çevirmenler Latince’yi de bilmelidir. Terminoloji ise, dikkate değer bir başka konudur. Bildiğiniz gibi terminoloji, sadece bir meslek dalına ait kelime bütünlüğüdür. Yani bunu bir dil gibi düşünmeniz mümkündür; eğer ki siz tıp eğitimi almamışsanız tıbbi terminolojiyi anlamanız neredeyse imkansızdır. Buradan da şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Tercümanların tıbbi çeviride hata yapmaması için bit tıp eğitimi almış ve terminoloji üzerinde hakimiyet kurmuş olması gereklidir.

Tıbbi tercümelerde kaynak ve hedef dil arasında aktarım yapılırsa asla ama asla çıkarmalar veya eklemeler yaparak metnin anlam bütünlüğünün bozulmasına izin verilmemelidir. Unutmayınız ki, üzerinde çalıştığınız şey insan hayatıyla doğrudan bağlantılıdır.