Tıbbi Tercümelerde Profesyonel Yaklaşımı Zorunlu Kılan 5 Neden

Medikal ya da tıbbi tercümeler dil hizmetlerinin uzmanlık isteyen alanlarından biridir. Bu alanda gerçekleşen tercüme taleplerinde oluşturulan ekipler tıp alanında eğitim almış tercümanlar, akademisyenler, doktorlar, uzmanlar gibi çeşitlilik göstermektedir.

Tercüme sektöründe yüksek kalite ve minimum hatanın elzem olduğu bu alanın neden bu kadar önemli olduğunu bu yazımızda aktardık. Tüm tıbbi çeviri işlemlerinde profesyonellerden yardım alınması gerektiğini 5 madde de özetledik.

1- Doğru İlaç Kullanımının Tıbbi Tercümelerle Gerçekleşmesi

İlaçların Düzgün Bir Şekilde Kullanılabilmesi İçin Dil Hizmetleri

İlaç prospektüslerinde, kullanım talimatları, yan etkiler, farmakodinamik özellikler, uyarılar, önlemler gibi ilaç hakkında tüm bilgiler yer almaktadır. Prospektüsler, doktor ve hastaları yönlendiren önemli bilgi kaynaklarıdır. Hastalığın ortadan kaldırılabilmesi için prospektüslerin doğru bir şekilde tercüme edilmesi gerekmektedir.

Özellikle yan etkiler, uyarılar ve kullanım talimatı ile ilgili bilgilerin yanlış yazılması hasta, sağlık çalışanı ve ilaç firması açısından olumsuzluklar oluşturmaktadır. Tercümedeki hatalardan oluşan hasta sağlığının olumsuz etkilenmesi durumunda ilaç firması zan altında kalır. Aynı durum sağlık çalışanları için de geçerlidir.

Hasta açsısından ise yanlış tedavinin getirdiği olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilmektedir.

2- Hastanın Kendini İfade Edebilmesinin Tıbbi Tercümelerle Sağlanması

Hastanelerde ihtiyaç duyulan sözlü tercüme işlemlerinde ya da telefonla tercüme hizmetlerinde yabancı dilde konuşan hastanın kendini hekime düzgün bir şekilde açıklayabilmesinin tek yolu profesyonel tercüme yaklaşımlarıdır.

Burada yapılabilecek çeviri hataları hastaya yanlış teşhis konulmasına yol açıp yanlış tedavinin uygulanmasının da önünü açacaktır. Dolayısıyla hasta sağlığı açısından tıp alanında gerçekleştirilen sözlü tercümeler de son derece önemlidir.

Bu türden mesleki alanlarda profesyonel çeviri hizmeti sunabilmek için tercüme büroları sözlü tercüme yapacak olan tercümanların uzmanlık alanlarına göre gruplandırmalar yapmaktadır.

3- Tıbbi Tercümelerin Direkt Olarak Hasta Sağlığıyla Alakalı Olması

Tıbbi tercümeler hangi alanda ve ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin hasta sağlığı ile direkt olarak bağlantılıdır. Bu çevirilerin yazılı olması halinde defalarca kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Ufak gibi gözükebilecek hatalar medikal alanda önemli sağlık problemlerine yol açmaktadır.

Tıbbi tercümelerde çalışacak ekibin tıp alanında alınmış sertifikalara sahip olması gerekmektedir. Hastanın tanı, teşhis, tedavi sürecine gölge düşürecek tüm hatalar geri dönüşü olmayan hatalardır.

4- Tıbbi Dokümantasyon Çevirilerinin Önemi

Tıbbi dokümantasyonlar için gerçekleştirilecek çeviriler özenle yapılmalıdır. Ameliyat kağıdı, doktor gözlem raporu, laboratuvar bulguları formu, hasta tabelası, gibi dokümanlar hasta sevkinde kullanılmaktadır.

Hasta nakil işlemlerinde yeni doktorun süreci en iyi şekilde kavrayabilmesi için bu dokümanların düzgün bir şekilde tercüme edilmesi gerekmektedir.

5- Tıbbi Araştırmaların Doğru Sonuçlara Ulaşabilmesinde Dil Hizmetlerinin Yeri

Tıbbi Alanlarda Tercüme İhtiyaçları

Tıbbi araştırmalar hangi ülkede gerçekleşirse gerçekleşsin mutlaka İngilizceye çevrilmektedir. Fakat diğer dillere tercüme işlemleri sırasında çeviri hatalarının var olması araştırmacıların, tıp öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin, profesörlerin yanılmasına sebep olabilmektedir.

Sağlıklı bir araştırma için sağlıklı tercümelere ihtiyaç duyulmaktadır. Çevirinin bulunduğu tüm alanlarda bu durum gerçekliğini korumaktadır.