Tıbbi tercüme yapmanın zorlukları

tıbbi tercümenin önemi

Tıbbi tercüme konusunda dikkatli davranılmalıdır!

Tıbbi tercüme terminolojisi yazılı tercüme alanında tercüme sektöründe en çok zorlanılan terminolojidir. Nasıl ki hepimiz anadilimiz olan Türkçeyi çok iyi konuşup anlamımıza rağmen ilaç prospektüsünü okuyamıyorsak her tercümanın da tıbbi çeviri yapması bu nedenle zordur. Tıp terminolojisi çok fazla Latince kelime içerir bu tıbbi terminolojiyi zorlaştıran etmenlerden biridir. Diğer etmenlerden birisi ise tıbbi uygulamaların tercümanlar tarafından bilinmemesinden kaynaklanan ifade güçlüğüdür. Günlük kullandığımız kelimelerin bile tıbbi literatürde farklı bir ifade ediliş biçimi vardır. Örneğin; “Tıp eğitiminde cesetlerin üzerinde çalışmanın faydaları.” şeklinde bir cümle yerine ““Tıp eğitiminde kadavra üzerinde çalışmanın faydaları.” Daha doğru olacaktır. Tıbbi terminoloji farklılığı ile ilgili buna benzer birçok örnek verilebilir.

Tıbbi çevirilerde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise çeviride kullanılan kelimelerin doğru olmasının yanında dil olarak iyi ifade edilmesi, anlaşılabilir olması ve gramer bilgisinin doğru olmasıdır. Aksi takdirde birçok tıbbi kelimeden oluşan anlam bütünlüğü olmayan ifade ediliş biçimi zor bir metin karşımıza çıkmaktadır.

Tıbbi tercüme konusunda kalifiye tercüman zorunluğu

Bu iki husus bize göstermektedir ki tıbbi çevirilerin en az iki tercüman tarafından yapılmalıdır. Tercümanlardan birinin mutlaka doktor eczacı gibi tıbbi eğitim almış birisi olması gerekmektedir. Diğer tercümanın ise mutlaka anadilinin hedef dil olması gerekmektedir. Tıbbi tercüman belgenin tercümesini yaptıktan sonra ana dili hedef dil (çevirilecek dil) olan bir tercüman tarafından belgenin redaktesinin yapılması gerekmektedir. Her ne kadar İngilizcesi iyi olursa olsun bir doktor anadili hedef dil olan ve o dilde profesyonel dil eğitimi almış bir tercüman kadar hızlı ve iyi tercüme yapamaz. Bu nedenle tıbbi çeviri projelerinde birden fazla tercümanın aynı proje üzerinde çalışması faydalı olacaktır.

Tıbbi tercüme fiyatları ise yazılı tercüme sektörünün en yüksek fiyatlarını oluşturmaktadır. Düz metin çeviri birim fiyatının 1,5 ile çarpılması sonucu tıbbi çeviri fiyatı bulunabilir. Ortalama olarak tıbbi çeviri fiyatları normal düz metin çevirilerin %50 fazlasıdır.

 

Son olarak, tıbbi çeviri hizmetini bu alanda uzmanlaşmış kurumlardan almanız yararlı olacağını belirtmek isteriz.