4 Madde İle Tıbbi Tercümede Karşılaşılan Zorluklar

Daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi tıbbi tercüme, diğer tercüme türlerinden birçok özelliği ile ayrılan bir alandır. Tercüme sektörü için gereken uzmanlığa ek olarak var olması gereken bir uzmanlık alanıdır.

Tıbbi tercümede, çalıştığınız kitle işletmeler, müşteriler değil bir insan sağlığını iyileştirmek ve bu doğrultuda gereken iletişimi sağlamakla yükümlüdür. Bu noktada , tıbbi tercümenin aslında hayati bir önem taşıyan ciddiyette bir meslek alanı olduğunu gözlemleyebiliriz.

Böylesine zorlu, uzmanlık gerektiren bir alanda karşılaşılan birtakım zorlukların varlığı inkar edilemez elbette. Peki bu sorunlar nelerdir sorusundan yola çıkarak 4 madde ile inceleyelim;

Tıp Dili

Tıbbi tercüme alanında karşılaşılan başlıca sorun olarak tıp dili ele alınabilir. Latince ve yunan kökenli kelimelerin kullanıldığı bu alanda öncelikle bu kökenlere sahip kavram ve terimlerin tamamiyle bütününe hakim olmak gerekmektedir.

Latincenin yazma ve öğretim tıbbındaki kullanımı 19. yüzyıl sonlarında sona ermiştir. Ancak günümüze kadar kullanımı hala devam etmektedir. Bu nedenle latince, tıbbi tercümede hala bilinmesi gereken bir dil olarak karşımıza çıkar. Kullanılan farklı dillere hakim olma gerekliliğinin dışında bilinmesi gereken bir diğer konu kısaltmalardır.

Kısaltmalar tıbbi alanda, kullanım açısından kolaylık sağlaması için kelimelere uygulanır. Tıbbi terimlerin farklı dillerden meydana geldiğinden bahsetmiştik. Oldukça uzun ve karmaşık olmaları gerçeğinden ötürü acil durumlarda sağladıkları zaman ve alan tasarrufu nedeniyle kısaltılarak kullanılırlar.

Tıbbi tercümede bu kısaltmaların her birine hakim olmak zorunluluğu da yine bu sektörü zor kılan sebeplerden biridir.

İletişim Farklılıkları

Tıbbi belgeleri  çevirirken tercümanın üzerinde çalıştığı belgede iletişim hattını bilmesi gerekir. Yani verilmek istenen mesajın iletilmesi gereken hedefin öncesinde bilinerek çeviri çalışması yapılması tıbbi tercümede, tercümanın öncelikli yapması gereken bir adımdır.

Örneğin çevrilmesi gereken doküman doktor ve hemşire arasında ya da doktordan direk hastalarına verilen mesajları içeren belge olabilir. Bu aşamada iki durum için farklı dil kullanılması gerekir. Dolayısıyla tercümanın iletişim hattının ne olacağını yani kaynak ve hedefi bilmesi hayati bir önem taşır.

Farklı Uzmanlıklar

Tıbbi tercüme alanında bahsettiğimiz zorluklara karşın bu işi başarılı şekilde yapabilmek bilgi birikimi ve deneyimlerle doğru orantılıdır. Fakat tıp sektörü diye bahsettiğimiz alan içerisinde birçok bölüm barındırır.

Örneğin kardiyoloji alanında tıbbi tercüme deneyimi olan bir tercümanın, onkoloji ya da radyoloji alanında bilgi sahibi olması demek anlamına gelmez. Bu yüzden bu alanda uzman olmak için tıp sektöründeki bütün dallarda deneyim ve bilgi düzeyi gerekmektedir.

Küresel Şirketler

Medikal endüstrisinin küresel alanda günden güne büyümesi ve gelişmesiyle birlikte oluşan zorluklar ve bunlara önlem amaçlı çeşitli yeni şartlar ve düzenlemelerde beraberinde geliyor. Medikal ürün bilgilerinin doğruluğu önceliikle hedef kitlenin sağlığı ve şirketler için en yüksek düzeyde olmalıdır.

Artık medikal ürünlerin dünyadaki birçok farklı pazarda satılmasıyla birlikte yasal hususlar konusundaki gereklilikleri de beraberinde getirir. Bu ürünlerin hedef pazarların dillerine uygun bir şekilde çevirisinin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla çevirmenlerin, resmi direktif ve düzenlemelere uymanın yanı sıra, kültürel duyarlılıkları da göz önünde bulundurmaları gerekir.