Tıbbi Tercümede Oluşabilecek Sorunlar

Tercüme süreci oldukça meşakkatli bir çalışma gerektiren, çalışılan konu ile ilgili donanım gerektiren bir işlemdir. Özellikle de tıp alanında yazılmış kaynak dildeki metinlerin tercümesi uzmanlık gerektirmektedir. Bir dilim disiplini olan tıp alanında kaleme alınmış makalelerin, çalışmaların, sunumların, tezlerin profesyonel olarak tıp eğitimi almış kişilerce çevrilmesi oldukça önemlidir. Aksi taktirde, tüm dünyadaki insanların yaşamlarını etkileyebilecek hataların oluşması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacaktır. Tıbbi çeviri hizmeti, profesyonel medikal tercümanlık hizmeti sağlayan firmaların var olmasıyla birlikte, bu tür geri dönüşümü mümkün olamayan hataların minimuma indirilmesi anlamına gelmektedir. Tıp alanında eğitim almış kişilerin, tıbbi terminolojiye hakim olmasının yanı sıra birbiri arasında aktarım yapılacak iki dile ve dilin kültürlerine hakim olması gerekmektedir.

tıbbi tercümenin önemi

Tıbbi tercüme konusunda dikkatli davranılmalıdır!

Tıbbi tercümelerde karşılaşılan en büyük sorun, kaynak kültürün sahip olduğu özelliklerin iyi bilinememesidir. Yaşam tarzlarından kaynaklanan çeşitli problemlerin hedef dile aktarılması oldukça güç olmaktadır. Örneğin Afrika kabilelerinde rastlanan ve boyna geçirilen halkalardan kaynaklı bir hastalıkla ilgili yapılan araştırma, hedef dile aktarılırken bir takım güçlükler yaşanmasına neden olmaktadır.

Tıbbi alanda yapılan tercümeler aynı zamanda, uluslararası bir öneme sahiptir. Herhangi bir ülkede yapılan araştırmalar, çalışmalar tüm dünyayı etkilemektedir. Dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmalar dünyadaki tüm insanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Böylesi büyük öneme sahip tıbbi tercümelerin doğal olarak yasal bir yaptırımı da söz konusudur. Tıbbi tercümeleri zor kılan bir başka husus da, tıbbi çevirilerde yapılan yanlışlıklar hem mesleki açıdan hem de yasal açıdan bir takım sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Tıp bilimi, dünya çapında hizmet veren bir disiplindir. Dolayısıyla, tıbbi çeviriler tüm insanlığa hizmet etmektedir. Bu geniş alana hitap etmesi nediyle büyük bir önem arz eden tıbbi tercüme, bu alanda çalışma yapan kişi sayısının azlığı nedeniyle çeşitli sorunlar yaşamaktadır.