Tıbbi Tercümelerde Yapılacak Hatalar Nelere Yol Açabilir?

Hepimizin bildiği gibi tıbbi tercümeler, sağlık alanında oluşturulmuş belgelerin çevirisiyle ilgilenir. Yani sağlık raporları, ilaç bilişimleri, reçeteler ve tedavi yöntemleriyle ilgili oluşturulmuş belgeler, tıbbi tercümenin çalışma alanlarıdır. Bu çeviri türü, sağlık alanında ve insan hayatını etkileyebilecek bilgiler içerdiğinden dolayı tercüme sektörü içerisinde oldukça hassas bir konumda yer alır. Hastalıklara karşı yapılması ve yapılmaması gerekenler ilkelerin yazıldığı dosyaların çevirisi de tıbbi tercüme alanına girdiği için bu çevirilerde yapılacak hatalar, çok büyük olumsuzlukların yaşanmasına yol açabilir. En ufak bir yanlış ilaç kullanımının bile kimi zaman ölümle sonuçlanabildiğini düşünürsek, tıbbi tercümelerde hata yapılmaması gerektiğinin önemini de rahatlıkla anlayabiliriz. Peki, tıbbi tercümelerde yapılacak hatalar nelere yol açabilir?

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir: Tıbbi metinler, sağlık sektörü ile ilgili bilgiler içerdiğinden dolayı bu metinlerin çevirisi kesinlikle tıp eğitimi almış tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Çünkü başka türlü tıp diline hakim olmak ve sonrasında kaynak dil ile hedef dil arasında aktarım sağlamak imkansızdır. Kısacası, bu çeviri türünde tıbbi terim bilgisine sahip olmak oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu bilgilere sahip olunmadığı sürece, biraz önce de söylediğimiz gibi tercümanın kaynak ve hedef dil arasındaki bağlantıyı doğru bir şekilde kurabilmesi olanaksızdır. Bunun sonucunda olabilecek şeyler ise, bellidir: Bir ilaç prospektüsünün yanlış veya eksik çevrilmesi, bireylerin yanlış ilaç kullanımına sebebiyet verecek ve sonucunda onların sağlıklarıyla oynanılacaktır. Bu kimi zaman bir zehirlenme olabilir, kimi zaman çok daha büyük üzüntülere de yol açabilir. Tıbbi tercümelerde yapılan hataların açacağı sonuçlar sadece bununla sınırlı değildir. Tıbbi çeviriler, uluslararası alanda yapılan gelişimleri takip etmek; yeni tedavi metotlarını veya ilaçları öğrenebilmek amacıyla da yaptırılabilmektedir. Eğer ki, bu amaçla yaptırılan bir tıbbi tercümede hatalar varsa ilgili doktorların yanlış bilgilenmesine ve sonucunda hastalarına yanlış tedaviler uygulamalarına sebebiyet verilebilir. Bu durumda yine insan sağlığı ile oynanmış olunacaktır.

Tıbbi tercümelerde hata yapmamak, yüksek kalite standartlarında oluşturulmuş sonuçlar elde edilmesini sağlamak için asla tıp eğitimi almadan bu sektöre giriş yapmamanız gerekir. Aksi durumda sadece kendi mesleki hayatınıza değil, birçok insanın sağlığına da zarar verebilirsiniz.