Tıbbi Tercümenin Zorlukları Nelerdir?

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte dünya, adeta küçük bir kasabaya dönüşmüştür. Bu sınırların ortadan kalkmasına hizmet eden en büyük gelişme şüphesiz ki, hızla gelişim gösteren internetin yayılmasıdır. Dünyayı çevreleyen bu ağ sayesinde inanlar istedikleri an, istedikleri kişilerle iletişim halinde bulunabilmektedir. Bunun yanı sıra, ulaşım imkanlarının çoğalması ve maliyetlerinin düşmesi de dünya üzerinde birbirinden farklı coğrafyalarda yaşayan insanların etkileşim içerisine girmesine neden olmuştur.

Kültür ve bilgi paylaşımının yanı sıra, akademik disiplinler de küreselleşme süreci ile birlikte birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçalarını oluşturan bir ağ haline dönüşmüştür. Şüphesiz ki bu bilgi akışının sağlanabilmesi için en önemli hususu dil bilimleri, yani tercümeler oluşturmaktadır.  Dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli dillerde yapılan araştırmalar, ancak farklı dillere aktarım yapılarak yaygınlaşabilmektedir. Bu hususta birbirinden ayrı çalışmalar yürütmekte olan bilim adamları, meslektaşlarının yaptığı çalışmaları takip edebilmekte ve hatta ilham alabilmektedir. Gelişmelerden haberdar olabilmek oldukça büyük önem taşımaktadır

Hukuk, medikal, finans, ekonomi, iletişim bilimleri, tıp gibi akademik disiplinler için tercüme oldukça önem taşımaktadır. Özellikle tıbbi tercüme, birbirine aktarım yapılacak kaynak dile ve hedef dile hakimiyetin yanı sıra, tıbbi terim bilgisine de ihtiyaç duymaktadır. Bunun için tıbbı tercümeleri, tıbbi tercüme alanında uzmanlaşmış ve bu alanla ilgili eğitim almış çevirmenler tarafından yapılmaktadır. Tıbbi tercümelerin en zor yanları ise, tıbbi dile yani tıp alanındaki terminolojiye hakimiyet gerektirmesidir. Bunun yanı sıra, tıbbi alanlardaki değişimleri sürekli olarak takip etmeyi gerektirmektedir.
Tıbbi tercüme, tıp disiplinindeki son gelişmeleri yakından takip edilebilmesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bununla bağlantılı olarak tıbbi tercümelerde insan hayatı söz konusudur. Yapılabilecek en ufak hata, geri dönüşümü mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Tıbbi çevirilerin, böylesine ağır bir sorumluluğu mevcuttur.

Tıbbi tercümeler, genel olarak birbirine aktarım yapılacak iki dile ve kültüre hâkimiyet gerektirmekle birlikte, bilhassa tıp eğitimi almış çevirmenler tarafından yapılmaktadır. Alanında uzmanlık gerektiren tıbbi tercümeler, oldukça zor; araştırma ve yakın takip gerektiren bir sürecin sonucu olarak yapılmaktadır.