Tüm Yönleriyle Ticari Tercüme

Tercüme türlerinin bir başka uzmanlık isteyen alanlarından biri olan ticari tercümeler bankalar, ticari işletmeler, uluslararası şirketler ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla tarafından talep edilmektedir. Bu alana ayrı bir bakış açısına sahip olunmasının sebeplerinden biri ticari birçok belgenin usulüne uygun bir şekilde çevrilmesinden doğan ihtiyaçlardır.

Global şirketlerin yeni pazarlarda giderek daha aktif bir şekilde rol almak istemeleri bu alanda gelişen tercüme taleplerini arttırmıştır. Özellikle sosyal medya ve dijital pazarlama ile ticaretin çok daha kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor olması irili ufaklı birçok firmanın bu alanda çevirilere talep duymasını sağlamıştır.

Bugün ticari tercümelerin ne olduğunu, hangi alanlarda daha çok talep edildiğini, tercümanların hangi vasıflara sahip olmalarının gerektiğini açıkladık.

1- Ticareti Tercüme Alanında Çalışan Tercümanların Vasıfları

Ticari alanlarda belgeler, yazışmalar, raporlar, tutanaklar, sözleşmeler gibi birçok yazılı dosya tercümanların çalışma alanlarındandır. Hedef Tercüme olarak bu alanda ayrı bir ekip oluşturarak taleplere karşılık veriyoruz. Peki bu türden projelere hangi vasıflara sahip tercümanları görevlendiriyoruz?

Öncelikle tercümanların ticari alanlarda gerçekleştirmiş oldukları projeleri gözden geçiriyoruz. Bu alanda deneyimli olan tercümanlar, çeşitli ticari sertifikalara sahip tercümanlar bu alanlarda çalışmaktadır. İşletme, iktisat, uluslararası ticaret, iktisadi ve idari bölümler gibi fakültelerden mezun olmuş tercümanlar bu alanlarda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2- Yazışmalar Ticari Tercüme Taleplerinde Başı Çekiyor

Ticari tercümelerde yazışmalar ve belge çevirileri taleplerde başı çekiyor. Şirketler müşterileri, ortakları, şirket içi görüşmeleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yazışmalarda profesyonel desteğe ihtiyaçları olmaktadır. Bu açığı kapatabilmek de bu alanda uzmanlaşmış tercümanlarla mümkündür.

Yazışma tercümelerinde dikkat edilmesi gerekilen hususlar çevirinin zamanında teslim edilmesidir. Tarafların gereğinden fazla beklemesi iletişimin sağlanması açısından problem oluşturmaktadır. Gerek dijital ortamda gerekse geleneksel yazışma türlerinde hizmet verilerek işletmelerin farklı dillerdeki talepleri karşılanmaktadır.

Daha fazla bilgi için ticari yazışma tercümesi sayfasına göz atabilirsiniz.

3- Ticari Tercüme Alanında Talep Edilen Belge Türleri

Ticari Belge Örnekleri

Bu alanda taleplerin en çok görüldüğü bir başka durum ise belge tercümeleridir. İşletmelerin söz konusu mecralardan gerekli izinleri alabilmesi, depo yönetimi, lojistik, üretim gibi iş akışlarının sağlayabilmeleri profesyonel ticari tercümelerle mümkündür.

Ticari belge çevirileri örnekleri;

Örnek ticari belgelerden bazılarıdır.

4- Gizlilik Ticari Tercümenin Olmazsa Olmazı

Şirketler arası yazışmalar, mali tablolar, çeşitli kurumsal raporlar gibi belgelerin dahil olduğu ticari çevirilerde gizlilik olmazsa olmazdır. Şirketler ticari, mali ve hukuki evrakların bulunduğu projelerin açık edilmesini istemez. Dolayısıyla bu alanda gerçekleşen tüm tercümelerde gizlilik ve güvenliğe çok daha fazla dikkat edilmelidir.

Gizlilik ve güvenliğin sağlanabilmesi için tercüme ekiplerinin çeşitli gizlilik sözleşmelerini imzalamaları şarttır. Aynı zamanda tercüme bürosunun veri tabanının ve sistemlerinin güvenliği çeşitli yazılımlarla sağlanmalıdır.

Gizlilik ve güvenlik sayfasından bu konuda aldığımız tedbirleri ve sözleşmeleri gözden geçirebilirsiniz.

5- Noter Onaylı Tercüme Talepleri

Ticari çevirilerinin büyük bir çoğunluğu belge ve yazışmalardır. Bu alanda taraflar sonuçlarda herhangi bir hata olmasını istemez. Bu yüzden yeminli tercümanlarla çalışılmaktadır. Aynız zamanda belgelerin bir çoğu resmi kurumlara teslim edilmektedir. Geçerliliğini sağlayabilmek için noter onaylı bir şekilde teslim edilmelidir.

Apostil, noter onaylı veya yeminli tercüme türleri bu alanın olmazsa olmazıdır. Noter tasdikli tercüme ve yeminli tercüme arasındaki farklılıklar nelerdir? yazısında bu konular üzerinde durmuştuk dilerseniz göz atabilirsiniz.