Ticari tercüme alanında kısa bilgiler

ticari tercüme nedir?İnsan yaşamı var olduğu sürece tercüme sektörü de sürekli olarak gelişmeye devam etmiştir. Tarih öncesi devirlerden bu zamanlara kadar sürekli gelişen tercüme sektörü hala dünya pazarındaki payını hızla artıran ve gelişimine sürekli devam eden bir sektör olmakla biliniyor. Ülkemizde dahil olmak üzere tüm gelişen ülkelere dahil en az diğer sektörler kadar etki eden tercüme sektöründeki bu gelişiminde birçok nedeni var.  Bu nedenler arasında en büyük rol oynayan ise gelişen teknoloji ile birlikte ülkelerin her alanda etkileşim içine girilmesi gösterilebilir. Bununla beraber her alanda etkileşim içine girilmesi zamanla tercümenin iş alanlarına göre ayrılmasına belli türlere bölünmesi neden olmuştur.

Bu türler tercümenin ilk örneklerine kadar dayanır. İlk çağlarda yazı bulunmadan önce sözlü tercüme olarak adlandırılan bu tercüme türleri zaman içerisinde yazının bulunması ile birlikte yazılı tercüme olarak da ayrılma göstermiştir. Zaman içerisinde ise teknoloji gelişmesi ve modern bir hayata geçilmesi ile birlikte tercüme sektörü ihtiyaca karşılık verebilmek için daha da fazla türe ayrılmış ve bununla beraber sektörde gelişim oldukça artış göstermiştir. Çünkü yeni gelişen teknolojiler sayesinde ülkeler artık sadece görüşme yapmak için tercüman kullanmıyor. Artık her türlü iş anlaşması yapılabildiği için her türden de tercümeye ihtiyaç duyuluyor. Üstelik sadece bu anlaşmalar ülkeler arasında değil farklı ülke vatandaşları arasında bile yapılabiliyor. Hal böyle olunca ihtiyacın karşılanması için her geçen gün tercüme sektörleri gelişmeye devam ediyor. Ve böylece yeni tercüme türleri de ortaya çıkıyor. Bunlardan biride ülkeler arası gelişen ticari anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ticari tercüme. Ticari tercüme türü zaman içerisinde ihtiyaca bağlı olarak ortaya çıkmış ve iş anlaşmaları dâhil birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Ticari tercüme nedir? Kimler yapar? Nasıl gerçekleştirilir? Daha detaylı inceleyelim.

Ticari Tercüme Nedir?

Yazılı tercümenin bir alt türü olan ticari tercüme genel olarak uluslararası iş anlaşmalarında, ticaret işlerinde, malların gümrüklerden geçirilmesinde ve uluslararası yapılan ticaretlerin tüm belgelerinde kullanılan tercüme türlerinden biridir. Ticari tercümede önemli olan şey birebir doğru çeviri yapabilmektir. Aksi halde çevirisinin yapıldığı belgede yaşanacak bir sorun tüm işi etkileyeceği gibi anlaşmanın bozulmasına da neden olabilir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı ticari tercümede genelde yeminli tercümanlarla çalışılması özen gösterilir. Yeminli tercümanlar yaptıkları yeminlerle beraber noter huzurunda çevirisini yapacakları belgeleri birebir çeviriler. Böylece çevrilecek olan belgeye hiçbir şekilde duygu ve düşünce karıştırılmamış olur. Ticari tercüme için dikkat edilmesi gerekenler sadece bunlar değildir. Ticari tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken hususları daha detaylı olarak inceleyelim.

Ticari Tercüme İşi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ticari tercüme türünde çevirisi yapılacak olan belgeler genelde ülkeler veya farklı ülke vatandaşları arasında yapılan iş anlaşmalarını çevirmek için kullanıldığından oldukça dikkatli çeviri yapılması gereken belgelerdir. Bu belgeler de yer alan her hangi bir bilginin yanlış yazılması veya farklı bir anlamla yazılması çok büyük sorunlar doğurtabilir. Taraflar birbirine yalancı duruma düşebilir. Bunun sonucunda ise anlaşmalar bozulabilir. Üstelik bazı durumlarda anlaşmaların bozulması yeterli olmaz ve konu yasal boyutlara kadar ulaşabilir. Bu gibi durumları engellemek için ise ticari tercüme yapmak için mutlaka alanında uzman bir tercüman ile çalışılmalıdır. Alanında uzman tercümanlar ile çalışılması belgelerde ki hata payının en düşük seviyeye indirilmesini sağlar. Bununla birlikte ticari tercüme alanında uzman olan bir tercüman bu alanda kullanılacak olan teknik terimlere de hâkim tercüman olacaktır. Böylece belgedeler de geçen teknik terimlerin en iyi şekilde çevirisi sağlanır. Ticari tercümede çalışacak olan tercümanın tüm bunların yanında sahip olması gereken bazı özellikler daha vardır. Bu özelliklerin başında ise hedef dile ve kaynak dile hâkim olmak gelir. Hedef dile hâkim olmayan bir tercüman kaynak dili ne kadar iyi olursa olsun belgede geçen terimlerin hedef dildeki karşılığını tam olarak bilemez. Aslında çeviri yapılabilir ama çevrilen kelimeler kalıp anlamları ile çevrileceği için belgenin anlamı başka bir yere gidebilir. Böyle bir durumun engellenmesi için ise mutlaka tercümanın hedef dile ana dili gibi hâkim olması gerekir. Böylece kelimelerin hangi anlamlar düşünülerek yazıldığını anlayabilir ve bu kelimeleri en iyi şekilde çevirebilir. Aynı durum tercümanın sahip olduğu kaynak dil içinde geçerlidir. Eğer kaynak dilde kelimeler tam olarak anlamları ile bilinmez ise kelime karşılığı kelime şeklinde bilinirse yine aynı sorunlar yaşanır. Belgede anlatılmak istenen çeviriye aktarılamaz. Bunun sonucunda yine ticari belgede istenmeyen sorunlar yaşanabilir. Kısacası ticari tercüme türünde çeviri yapacak olan tercümanın hedef ve kaynak dile en iyi şekilde hâkim olması gerekir. Aksi halde yazımızda da belirttiğimiz gibi sonuçlar çok daha ciddi olabilir.

Ticari tercüme türünde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise zamanlama konusudur. Zamanlamanın iyi ayarlanamaması ticari belgenin zamanında hazırlanamamasına neden olur. Bir örnek vermek gerekirse. Diyelim ki yurt dışında bir şirketle anlaşma yaptınız ve ürün satışını gerçekleştirdiniz. Bunun sonucunda ise şirkete ürünün satıldığına dair fatura oluşturmanız gerekiyor. Oluşturulacak olan bu faturanın detaylı bir şekilde satış yapılan ülkenin diline çevrilmesi ve teslimat tarihine de yetişmesi gerekiyor. Bu fatura sadece iş yaptığınız şirket için değil gümrük dâhil tüm işlemlerde kullanılacağı için mutlaka zamanında yetiştirilmesi gerekiyor. Eğer bu belgeler zamanında çevrilip teslim edilmez ise hem ürünler zamanında yetiştirilemez hem de ürünlerin yurtdışına çıkarılması mümkün olmaz. Böyle bir durumda ise iş anlaşması sona erdirilebilir. Ve iki tarafta ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için zaman konusuna çok ciddi önem vermeniz gerekiyor.

İşte yazımızda da bahsettiğimiz gibi ticari tercüme için gerekli olan işlemler bu şekildedir. Tüm bu bahsettiğimiz kurallara uyulması durumunda başarılı bir ticari tercüme elde etmiş olursunuz.