Ticari Tercüme Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Tercüme çeşitlerinden biri olan ticari tercüme; sadece ticari faaliyetlerin yürütüldüğü şirketlere özel olarak verilen bir hizmettir. Ticari tercümeler, kişi veya kurumlara özel üst düzet tercüme sınıfında geçer. Bankalardan, sigorta şirketlerine, finans şirketlerinden, kurumsal düzeyde çalışan büyük işyerleri, fabrikalar, holdinglere kadar pek çok alanda müşterisi olan bir iştir. Birçok yatırım danışmanlığı alanlında çalışan şirket özellikle yabancı yatırımcılar için hazırladıkları raporlar ve bilançolar herhangi bir ticari tercüman tarafından düzenlenen evraklardır.

Dış bağlantılı özel şirketler ise; yılık bilançolarını, ticari yazışmaları, ithalat ve ya ihracat için gereken belgeleri, alım- satım işlemleri ve şartlarının bildirildiği belgeleri, poliçeleri, finansal raporları, gelir- gider tablolarını, faturaları, ticari sicil gazetelerinde yayımlanacak metinlerin çevirisini ve farklı bir ülkede gerçekleşecek olan yatırım projeleri gibi tüm ticari içerikli belge, evrak ve dokümanları ilgili ülkede anlaşılabilmesi için ticari tercüme yaptırma ihtiyacında olurlar.

Bu şirketler başta da bahsettiğimiz gibi sadece dışa dönük çalışan; yabancı bir ülkede faaliyet gösteren Türk şirketi, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketler ve ya Türk- yabancı ortak şirketlerdir. Yine dış ülkelerle ilgili ticari faaliyet gösteren kurum ve ya kuruluşların ticari tercüme bürolarında hizmet arz ettikleri evraklar arasında tutanaklar, proje metinleri, kurumsal evraklar, uluslar arası belgeler, sertifikasyon ve izin belgeleri, gümrük belgeleri ve şirketin tanıtılması ve ürün ya da hizmetin niteliklerini konu alan broşür gibi tanıtım yazılarının tamamını sayabiliriz.

Ticari tercümelerde özellikle muhasebeyle ilgili olan kalem adları değişmez isimlerdir. Bu anlamda bu tür evraklar yoruma kapalı, anlaşılır ve net olmalıdır. Ticari literatür bellidir ve bu standart kavramlar ve isimler üzerinden çeviri gerçekleştirilir. Bu konuda da yine iktisat ve ekonomi gibi alanlarda uzmanlaşmış, ticaret prosedürünü bilen deneyimli tercümanlar tercih edilir.