Türkçe-Arapça Tercüme Hizmeti mi Almak İstiyorsunuz?

Arapça, artık ülkemizde tercüme büroları tarafından çevirisi yapılan dillerden biridir. Arapça tercüme hizmetine yönelik talep, ülkemizin Arap ülkeleriyle olan gerek ticari, gerekse siyasi iletişiminin bir sonucu olarak gitgide artmıştır. Tercüme büroları da haliyle gelen bu taleplere kayıtsız kalmamış ve hizmet alanlarına Arapça çeviriyi de dâhil etmiştir. Ancak, bizim Arapça tercüme hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilere vermemiz gereken birtakım bilgiler vardır. Bu bilgiler, onların doğru ve kaliteli hizmeti alabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Arapça tercüme yapmak, İngilizce, Fransızca veya İtalyanca tercüme yapmaya oranla biraz daha zordur. Bu zorluluğun arkasında, elbette ki birden çok neden yer alır. Ancak biz olaya Türk tercümanlar açısından bakıyorsak, öncelikli olarak Arapça ile Türkçe arasındaki farklılıkları açıklamamız gerekir. Arapça’nın en belirgin özelliği, bünyesinde birden çok lehçeyi barındırıyor olmasıdır. Yani Suriye’de konuşulan Arapça ile Lübnan’da konuşulan Arapça arasında büyük farklılıklar vardır. Bunun dışında dil, kelime haznesi bakımından fazlasıyla zengindir ve alfabesi de alışılagelmiş diğer tüm alfabelerden farklıdır. Bu nedenle Türkçe-Arapça tercüme yapacak olan bir tercümanın, çeviri işlemleri esnasında dikkat etmesi gereken birçok unsur olmakla birlikte, zorluk yaşayabileceği birçok an da olabilir. Tüm bu bahsedilenlerden dolayı, Arapça çeviriler uzman ve deneyimli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda ortaya kaliteden yoksun çeviri metinleri çıkacaktır.

Türkçe-Arapça tercüme hizmeti almak isteyen tüzel veya gerçek kişiler için diyebileceğimiz ilk şey, kapsamlı bir araştırmanın ardından profesyonel isimlere ulaşmaları ve onlarla çalışmaları gerektiğidir. Evet, bu alanda alınacak hizmet ücreti diğer türlere oranla biraz daha yüksek olacaktır; ancak önemli olan çeviriden istenilen kalitenin elde edilebilmesi olduğuna göre fiyat unsuru biraz geri planda bırakılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, Arapça tercümelerde oluşacak hatalar ülkeler arası iletişimin zedelenmesine neden olabilir.