Türkiye Tercüme Sektörünün Mevcut Durumu

Tercüme, önemini tarihin daha ilk çağlarında kabul ettirmiş, yıllar içerisinde yapılan icatlar ve buluşlar ile birlikte kendini gitgide geliştirmiş bir sektördür. Henüz daha herhangi bir iletişimi aracının olmadığı zamanlara gittiğimizde, bireylerin taş duvarlar üzerine çeviri metinleri oluşturdukları görülür. Aslına bakılırsa, bu metinler ihtiyaçtan doğmuştur. Tarihsel süreç içerisinde yaşanılan birtakım olaylar, insanların coğrafyanın farklı bölgelerine dağılmasına neden olmuş; bireyler buralarda kendi toplumlarını oluşturmuştur. İnsanın toplumsal birer varlık olduğunu düşünürsek; coğrafyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve farklı dilleri konuşan bireylerin birbirleriyle iletişim kurmayı istemeleri son derece doğal bir durum olarak karşımıza çıkar. İnsanların, kendilerine yabancı bir dille konuşan kişilerle iletişim kurmasındaki en etkili araç ise, tercümedir. Peki, dünya pazarında oldukça büyük bir paya sahip olan Türkiye tercüme sektörünün günümüzdeki mevcut durumu nedir?

Türkiye’den tercüme alanında faaliyet gösteren bürolar, yıllar içerisinde çalışma alanlarını gitgide genişletmiştir. Öyle ki şu anda, ‘yazılı’ ve ‘sözlü’ olmak üzere iki ayrı başlık altında hizmet sunan bürolar; teknik, tıbbi, hukuki, edebi, finansal gibi alanlarda yazılı; simultane ve ardıl gibi sözlü alanda çeviri hizmeti vermektedir. Her sektörde olduğu gibi, burada da işini profesyonelce yapan işletmelerin yanı sıra amacı sadece kar elde etmek olan kuruluşlar da bulunur. Çeviri işlerini profesyonel yöntemlerle yapan bürolar, uzman tercümanlar, editörler ve koordinatörlerle çalışır. Bu kuruluşların vermekte olduğu hizmetler, müşterilerini asla hayal kırıklığına uğratmayacak; yüksek kalite standartlarına sahip hizmetlerdir. Ancak, öncelikli amacını ‘kar’ olarak hedeflemiş bürolar, genellikle amatör tercümanlarla çalışmakta ve tercüme sektörünün ilerlemesinde büyük engel teşkil etmektedir.

Türkiye tercüme sektörü yıllar içerisinde büyük bir gelişim kaydetmiş, çeviriler oluşan kalite eksikliği probleminin büyük ölçüde önüne geçmeyi başarmıştır. Bizim inancımız, bu gelişimin gitgide büyüyeceği yönündedir.