Türkiye’de en çok tercüme talebi gelen dillere genel bakış

Ülkemiz genel itibari ile oldukça fazla tercüme işlemi hacmine sahip olan dillerden biridir. Bu alanda gerek yazılı gerekse de, sözlü tercüme açısından büyük bir talep söz konusudur. Blog bölümümüzün bu yazısında ülkemizde ki tercüme dillerine genel bir bakış atacağız. Ağırlıklı olarak yazılı tercüme dillerine olan talebi ele alacağımız bu yazımızda, genel olarak sektörün son durumu, ilgili dilde ki tercüme kalitesi gibi birçok faktörü ele almaya çalışacağız. Genel anlamda bakıldığında ülkemizde en fazla tercih edilen diileri ele alacağımız bu yazımızda, genel olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerine olan tercüme talebinin son dönemde ki durumu üzerine konuşacağız.

Ülkemizde en fazla talep alan dillere genel bir bakış atalım

Dünya geneline bakıldığında en fazla tercih edilmekte olan tercüme dili İngilizce’nin genel anlamda Türkiye’de de en fazla tercih edilmekte olan dil olduğunu rahatlıkla söyleyebilmemiz mümkündür. Türkiye’de talep sırasına göre en fazla tercüme talebi gelen dilleri ilk 10 olarak sıralamamız gerekirse, aşağıdaki gibi bir sıralama yapmamız mümkün olmaktadır.

 1. İngilizce tercüme hizmeti
 2. Almanca tercüme hizmeti
 3. Rusça tercüme hizmeti
 4. Fransızca tercüme hizmeti
 5. Arapça tercüme hizmeti
 6. İtalyanca tercüme hizmeti
 7. Çince tercüme hizmeti
 8. İspanyolca tercüme hizmeti
 9. Japonca tercüme hizmeti
 10. Yunanca tercüme hizmeti

Yukarıda sizlere aktarmış olduğumuz diller, genel itibari ile Türkiye’de en fazla tercüme talebi gelen dillerin çoktan aza sıralanmış şeklindedir. Bu alanda sunulmakta olan çözümlerin son durumu ve mevcut talepler hakkında ilk 5 dilin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Türkiye’de İngilizce tercüme sektörünün genel durumu

Üst bölümde sizlere aktarmış olduğumuz gibi ülkemizde ve Dünya genelinde en fazla tercüme talebi gelmekte olan dil İngilizce dilidir. Bu alanda hukuki, teknik, medikal, tıbbi gibi birçok alanda yoğun bir şekilde tercüme ihtiyacı hissedilmekle birlikte, bu alanda sunulmakta olan çözümlerin birçok açıdan yeterli olup, olmadığı konusu büyük bir soru işaretidir. Ülkemizde İngilizce tercüme talebini karşılama açısından birçok firma hizmet sunmakla birlikte, bu alanda ortak ve ulusal bir tercüme üretim sistemi henüz mevcut değildir. Ülkemizde ki İngilizce tercüme sektörünün genel durumunu birkaç madde ile özetlemek istiyoruz.

 • Ülkemizde en fazla talep gelen dil İngilizce dilidir.
 • Bu alanda hergün yaklaşık olarak 500.000 bin karakter tercüme hizmeti sunulmakta birlikte, bu alanda günden güne artan bir talep artışı söz konusudur.
 • Sektörün en önemli sorunlarından birisi, İngilizce tercüme hizmeti sunma konusunda şirketlerin kendi içinde oluşturmuş oldukları kalite standartları dışında, herhangi bir kalite standartının bulunmamasıdır.

Genel anlamda baktığımızda ülkemizde sunulmakta olan İngilizce tercüme hizmetinin genel itibari ile durumu bu şekildedir. Son dönemde giderek artan İngilizce tercüme talebini karşılayabilmek amacı ile bu alanda dışarıdan çalışan tercümanlara güvenilmekte ve bu durumda büyük problemleri beraberinde getirmektedir. İngilizce çeviri çözümleri ile ilgili yaşanmakta olan problemleri gelecek yazılarımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dilerseniz, Türkiye’de İngilizce dilinin ardından en fazla tercüme talebi gelen dil olan Almanca tercüme çözümlerine kısa bir göz atalım.

Ülkemizde ki Almanca tercüme sektörü ne durumda?

İngilizce dilinin ardından ülkemizde en fazla tercih edilen tercüme dili Almanca konusunda, Türkiye’nin son durumu hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi gerek tarihi, gerekse de coğrafi ilişkiler acısından Türkler ile Almanlar sürekli olarak birbirleri ile etkileşim halinde olmaktadırlar. Bu noktada Almanya’da yaşayan yüzbinlerce Türk ve Alman firmaları ile Türk firmalarının sürekli olarak iş temaslarında bulunmaları bu alanda sunulmakta olan tercüme talebinin günden güne artmasına aracılık etmektedir. Genel anlamda ülkemizde ki Almanca tercüme sektörünün genel durumuna birkaç madde halinde bakalım.

 • Almanca tercüme hizmetine olan talep, ülkemizde İngilizce dilinin ardından ikinci sırada yer almaktadır.
 • İngilizce tercüme hizmetine oranla, daha profesyonel tercüme hizmetlerinin sunulmakta olduğu bir alan olup, bu alanda sunulmakta olan çözümler genel anlamda İngilizce dilinde sunulmakta olan çözümleri göre daha stabildir.
 • Genel anlamda resmi belgeler ve endüstriyel belgelerin çevirisinde bir yoğunlaşma gözlemlenmektedir.

Almanca tercüme hizmetinin mevcut durumunu üst bölümde bahsetmiş olduğumuz şekilde açıklayabilmemiz mümkündür. Bu alanda sunulmakta olan çözümlerin ilerleyen zamanlarda daha fazla profesyonelleşeceğini düşünmekteyiz. Özellikle son dönemde, Almanya lokasyonlu bilişim firmalarının sıklıkla Almanca yerelleştirme hizmetine ihtiyaç duymaları, bu alanda sunulmakta olan çözümlerin ilerleyen dönemlerde bilişim sektörüne doğru bir kayma gösterecek olduğun göstergesidir.

Rusça tercüme hizmetleri konusunda ülke olarak ne durumdayız?

Ülkemizde Rusça tercüme hizmetleri konusunda yoğun bir talep skalası olan ülkeler arasında ki yerini korumaktadır. Bu noktada Rusya’ya sürekli olarak işçi gönderen firmaların evrakları ve endüstriyel kuruluşların katalog, web sitesi tercümesi gibi işlemlerinde yoğun bir şekilde Rusça tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda görev alan tercümanların eğitim düzeyleri genel itibari ile yüksek olup, ülkemizde sorunsuz tercüme projesi teslimi yapılmakta olan bir diğer dil ailesinin Rusça olduğunu açıkça söyleyebilmemiz mümkündür. Ülkemizde sunulmakta olan Rusça tercüme çözümlerinin mevcut durumlarına dilerseniz birlikte bakalım.

 • Rusça tercüme hizmeti ülkemizde İngilizce ve Almanca dilinin ardından en fazla tercih edilen dil olduğunu söyleyebiliriz.
 • Bu alanda sunulmakta olan çözümlerin genellikle pasaport ve teknik evrak tercümeleri üzerine yoğunlaşmış olduğunu söyleyebiliriz.
 • Tercüme kalitesini göz önüne aldığımızda ise, ülkemizde müşteriye ulaştırılan en kaliteli çevirilerin bu alanda yapıldığını söylemeden geçmek istemiyoruz.

Genel anlamda bakıldığında, ülkemizde ki Rusça tercüme hizmetlerinin son durumu bu şekilde olmakta birlikte, bu alanda en kaliteli çevirilerilerin ortaya konulabildiği ve en stabil hizmetlerin verildiği alan olarak gözler önüne geldiğini açıkça söyleyebiliriz.

Fransızca tercüme çözümlerinde ne durumdayız?

Ülkemizde en fazla tercüme talebi gelen biri diğer dil gurubu ise Fransızca dilidir. Bu alanda sunulmakta olan tercüme çözümlerinin genel anlamda edebi metinler ve resmi evrak tercümeleri üzerine yoğunlaşmış olduğunu rahatlıkla söyleyebilmemiz mümkündür. Genel itibari ile bakıldığında ülkemizde İngilizce’nin ardından kalite sorunları yaşanmakta olan ikinci dilin Fransızca dili olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Ülkemizde ki Fransızca tercüme hizmetlerinin genel durumuna genel bir bakış atarsak, bu alanda ki sektörün mevcut durumunu aşağıda ki gibi özetlememiz mümkün olmaktadır.

 • Genel anlamda en fazla tercüme talebi gelen diller arasında Fransızca tercüme talebinin yüksek değere sahip dil olduğunu açıkça söyleyebilemiz mümkündür.
 • Tercüme kalitesi kıyaslama yapıldığında, bu alanda sunulan çözümlerin İngilizce tercüme hizmeti kadar kalitesiz kalabildiği görülmektedir.
 • Fransızca tercüme hizmetine olan talebin ilerleyen dönemlerdede standart çizgide kalması planlanmaktadır.

Genel anlamda baktığımızda Fransızca tercüme hizmetinin ülkemizde ki son durumu bu şekilde seyir göstermektedir. Arapça, Çince, Japonca, Yunanca gibi dillerin son durumları hakkında ayrıntılı bilgiyi ilerleyen dönemlerde ki yazımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.