Türkiye’de Tercümanların Yaşadığı Zorluklar

Türkiye tercüme sektörü, dünya pazarı içerisinde ne kadar büyük bir pay elde etmiş olsa da halen birtakım sorunları peşinden sürüklemektedir. Bahsi geçen bu sorunlar, sadece tercüme büroları için değil; tercümanlar için de geçerlidir. Dışarıdan bakıldığında rahat bir meslek dalı olarak algılanan tercümanlıkta, bireyler birçok sıkıntı yaşamakta ve bu sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Şimdiki yazı dizinimizde sizlere, tercümanların yaşadığı zorluklardan bahsetmek isteriz.

Diller arasındaki çeviri işlemini gerçekleştiren kişiler, tercümanlardır. Bu doğrultuda rahatlıkla denilebilir ki, çeviri işindeki en önemli pay tercümanlardadır. Bilindiği gibi ülkemizde bulunan hemen her tercüme bürosu, çalışmalarını serbest zamanlı tercümanlarla yürütmektedir; yani bireyler ofis ortamı yerine evlerinden çalışmaktadır. Bu durumun olumsuz bir sonucu olarak tercümanlar ile ilgili bürolar arasındaki bir iletişim eksikliği yaşanmakta ve bunun sonucunda tercümanlar büyük zorluklar yaşamaktadır. Çevirmenlerin yaşadığı bu zorlukları madde madde belirtmemiz gerekirse, öncelikle şunları söyleyebiliriz:

  • Tercümanların çeviri bürolarıyla yaşadığı en belirgin sorunlardan biri, ödeme konusu ile ilgilidir. Öyle ki, çalışmalarını profesyonel bir şekilde yürütmeyen bazı bürolar, tercümanlarına ya geç ödeme yapmakta ya da hiç ödeme yapmamaktadır. Yaşanılan bu durum bir nevi, emek sömürüsüdür.
  • Tercüme bürolarının unuttukları bir şey de tercümanlarının birer robot değil; insan olduğudur. Evet, tüm bürolar zamanla yarışır; ancak bu durum çevirmenlerin özel hayatları içerisinde problemler yaşamayacağı anlamına gelmez. Bu noktada bürolar, çalışanlarına biraz müsemma tanımayı öğrenmelidir.
  • Bahsedebileceğimiz son nokta ise, tercümanlar ve bürolar arasında yaşanılan kültürel farklılıklardır. Bu farklılıklar, zaman zaman çevirmen açından zorluklara neden olabilir.

Tercüme sektörünün çok daha iyi yerlere taşınabilmesi için büroların her şeyden önce kendi çalışanları ile aralarındaki problemleri çözmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, ortaya anca bu şekilde kaliteli işler çıkarılacaktır.