Uluslararası Markalar Neden Profesyonel Reklam Çevirilerine İhtiyaç Duyuyor?

Uluslararası firmalar reklam kampanyalarında bazen profesyonel çeviriye ihtiyaç duyar. Bu noktada pazarlama diline hakim tercümanlar ve editörlerden yardım alınır. Kimi zaman birkaç cümlelik slogan çevirileri olsa da tüm reklam yatırımlarından sağlanabilecek geri dönüşüm çevirilerin kalitesine bağlı olmaktadır.

Uluslararası şirketlerin makine çevirileri ya da firma bünyesinde çalışan ekiplerden çeviri hizmeti almak yerine profesyonel tercüme bürolarından tercüme hizmeti almalarının önemli birkaç sebebi var.

Bu yazıda reklamcılık sektörünün hangi aşamalarda ve neden profesyonel tercümeye ihtiyaç duyduklarını açıkladık.

Reklam Kampanyalarını Daha Uygun Maliyetli Hale Getirme

Uluslararası şirketleri en çok zorlayan konu reklam maliyetleridir. Tüm dillerde yeni bir reklam kampanyası yürütmek, her dil için içerik üretmek videolar çekmek bütçenin büyük bir kısmını eritmektedir. Özellikle televizyon ve radyo reklamları söz konusu olduğunda maliyetler başa çıkılamayacak kadar çok artmaktadır.

Bir reklam filmi düşünün. Bu filmin kurgusu, çekim masrafları, montajı teker teker süre alan ve maddi yönden şirketleri zorlayan çalışmalardır. Firma hizmet verdiği 40 farklı ülke için ayrı ayrı reklam filmi çekmeye kalksa 40 katı reklam maliyeti demektir.

Fakat uluslararası firmalar bunun yerine bir reklam filmini yerelleştirerek sadece tercüme için harcama yapmaktadırlar. Reklam filmi görsel açıdan dile adapte edilir, dublaj ya da altyazı çevirileri uygulanır bu sayede düşük maliyetli pazarlama yapma imkanı sağlanır.

Video Çevirileri Şirketler İçin Ne İfade Ediyor? yazısında konu hakkında detaylı açıklamalar yapmıştık.

Hedef Kitlenin Diline Uygun Pazarlama İçeriklerine Ulaşmak

Uluslararası şirketler bir reklam kampanyasını başka ülkelerde de kullanmak istiyorsa güvenebilecekleri mecralar profesyonel tercüme bürolarıdır. Çünkü tercüme bürolarında pazarlama üzerine çeviri hizmetleri ayrı bir uzmanlık alanı olarak sağlanmaktadır.

Hedef kitlenin dilinde en uygun çevirilere ulaşabilmek yapılan yatırımların, harcamaların ve tüm pazarlama sürecindeki emeğin karşılığını almak demektir. Böylelikle yapılan harcamalar amacına ulaşmış olur.

Bir pazarlama metninin çevirisinde hedef dil mutlaka tercümanın ana dili olmalıdır. Bu sayede kitleleri etkileyebilecek basit ama kısa ama mesajın net olduğu içeriklere ulaşılacaktır.

Yabancı Pazarlarda Faaliyet Göstermek

Uluslararası şirketler neden reklam çevirilerine ihtiyaç duyuyor? Elbette diledikleri pazarlarda faaliyet gösterebilmek için. Yeni girdikleri pazarlarda marka konumlandırması çalışmaları yapmak, kitleleri etkilemek için onların dilinde iletişime ihtiyaçları var.

Yeni kitleleri ikna etmek hiç kolay değildir. Çünkü artık oturmuş, safların belli olduğu pazarlarda müşteriler alışkan oldukları ürünleri güvendikleri markaları tercih eder. Bu aşamada yeni pazarlar için şirketler alışılmışın dışına çıkmalı yenilikçi düşünmeli yeni olabilmenin avantajlarını kullanabilmeli.

Şirketinizi Uluslararası Olarak Genişletirken Dikkat Etmeniz Gerekenler yazısından konu hakkında kapsamlı bilgi alabilirsiniz.

Reklamcılık Çeviri Hatalarından Kaçınmak

Bir markaya imaj yaratmak, sadık müşterilere sahip olmak, hedef kitlenin güvenini sağlamak sanıldığından çok daha zordur. Fakat tüm bu imajın yok olmasına sebep olmak basit bir tercüme hatasıyla yayınlanan reklam kampanyasıyla oldukça kolaydır.

Dolayısıyla uluslararası şirketler kötü imaj yaratılmaması için marka algısının yıkılmaması için profesyonel tercüme hizmetleri satın alırlar.