Uygun Fiyatlı Tercüme Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tercüme sektörü içerisinde, tercüme birim fiyatlarıyla ilgili net bir tavan ve taban fiyatı yoktur. Bunun nedeni ise, tercümanların ve tercüme bürolarının bağlı olduğu herhangi bir sektörel odanın bulunmamasıdır. Sektör içerisinde faaliyet gösterenlerin, bir odaya bağlı olmaması biraz önce de belirttiğimiz gibi resmi bir tercüme fiyatı tablosunun oluşturulamamasına neden olmaktadır. Bu büroların bağlı olduğu yer, ticaret odasıdır; ancak bu odanın tercüme fiyatları üzerinde herhangi bir yaptırım uygulama hakkı yoktur. Yaşanılan bu durum sonucunda tercüme fiyatlarını belirlemek, tercüme bürolarına kalmaktadır. Fiyatlar, serbest piyasa tarafından belirlendiğinden ötürü bürolar arasında değişkenlik göstermektedir. Tercüme fiyatlarının kararlaştırılması ise, birçok sektörde olduğu gibi arz-talep ilişkisiyle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin; İngilizce tercümelere yönelik ilgi çok büyük olduğundan ve bu dilin çevirisinde çalışan terücman sayısı fazla olduğundan dolayı İngilizce tercüme fiyatları düşüktür. Ancak söz konusu bir Çince veya Japonca tercüme oldu mu işin rengi biraz değişecektir. Bu diller hem çevirisi zorlu, hem de tercüman sayısı az olduğu için tercümanların fiyatını ve dolayısıyla da tercüme fiyatlarını arttırmaktadır.

Söz konusu tercüme fiyatları olduğunda sizlere bir de şundan bahsetmemiz gerekir: Türkiye’de her dilde dilde çeviri yapabilen tercüman bulmak oldukça zordur. Yani örneğin; kaynak dili Vietnamca olan bir metni, Türkçe’ye çevirebilecek bir tercüman bulmak neredeyse imkansızdır. Bu gibi durumlarda yapılacak en doğru şey ise, kaynak dili önce İngilizce’ye, ardından da İngilizce’den Türkçe’ye tercüme etmek olacaktır. Peki, uygun fiyatlı bir tercüme hizmeti alırken nelere dikkat etmeniz gerekir?

Ülkemizde tercüme büroları tarafından hizmeti verilen İngilizce tercümenin fiyatları genellikle 9 TL ile 21 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Almanca tercüme fiyatları ve Fransızca tercüme fiyatları da 14 TL-26 TL arasındadır. Söz konusu Arapça, Rusça ve Çince oldu mu fiyatlar biraz daha artmaktadır. Öyle ki ülkemizde Arapça tercüme fiyatları 21 TL-36 TL; Rusça tercüme fiyatları 22 TL-29 TL; Çince tercüme fiyatları ise 60 TL-99 TL arasında değişmektedir. Çeviri fiyatlarında yaşanılan bu değişim, tercüman sayısının yanı sıra tercümesi yapılacak metnin terminolojisine bağlıdır.