Yazılı Tercüme Hizmetlerine Duyulan İhtiyaç

Tercüme büroları, tercümeye yönelik ihtiyacın giderek artmasına bağlı olarak çalışma alanlarını yazılı ve sözlü olarak ikiye ayırmış; bunlardan yazılı tercüme hizmetlerine olan ilgi ve talep gücünü her zaman muhafaza etmiştir. Evet, ülkemizdeki yazılı tercüme hizmetlerine duyulan ihtiyaç, sözlü tercümeye oranla her zaman daha fazla olmuştur. Bunun yanı sıra yazılı çevirinin çalışma alanına dahil ettiği konularda bir hayli fazladır. Çeşitli konularda oluşturulmuş belgelerin çevirisiyle ilgilenen yazılı tercüme kendi alanında; teknik, akademik, tıbbi, edebi, hukuki, finansal, web sitesi, medikal vb. alt kollara ayrılmıştır. Her birinin ilgilendiği iş konuları veya kişisel ihtiyaç konuları farklıdır. Ancak bilinmesi gereken bir şey var ki, ülkemizde bir yıl içerisinde yazılı çeviri hizmeti almak için tercüme büroların kapısı bir hayli fazla çalınmaktadır.

Yazılı tercümeye yönelik gereksinimin ve hizmet alımındaki artışın nedeni, dünya şartlarıyla doğrudan alakalıdır. İnsanlar, yaşadıkları dönemin kendilerine getirdiği şartlara ayak uydurmakla yükümlüdür. Aksi durumda bir girişimci kendi işletmesini yönetmekte zorlanacak, bireyler istedikleri şeylere erişmekte güçlük çekecektir. Günümüzde iş hayatına genel bir bakış yaptığımızda çoğu şeyin uluslararası boyuta taşındığını rahatlıkla görebiliriz. Büyük kuruluşların çalışmalarını yabancı iş ortaklarıyla birlikte yürüttüğünü, ithalat ve ihracat faaliyetlerine hız verdiğini ve bu bağlamda da kadrolarında en az bir yabancı dil bilen personellerle çalıştığını kolaylıkla anlayabiliriz. İngilizce, birçok alanda egemen dil haline gelmiş olsa da artık çoğu iş kolunda etkisini yavaş yavaş kaybetmektedir. Örneğin; teknik alanda yazılan metinlerde çoğunlukla Almanca dili kullanılmaktadır. İşte bu durumda işletmeciler kadrolarında ya Almanca bilen bireylerle çalışmak ya da tercüme bürolarından hizmet almak durumunda kalmaktadır. Günümüzde, yazımızın başında belirttiğimiz yazılı tercüme türlerinin her birinden çok büyük ölçülerde hizmet alınmaktadır ve öyle görünüyor ki, bu ölçü kendini gitgide genişletecektir.

Yazılı tercümeye yönelik gereken ilginin verilmesi; çeviri kalitesinin arttırılması halinde Türkiye tercüme sektörü, dünya pazarında çok daha etkili bir konuma yerleşecektir. Bunun için önce tercümanların, ardından da tercüme bürolarının işlerine karşı gereken önemi vermesi gerekir.