2 Madde İle Yeminli Tercümanlık Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yeminli çeviri son zamanlarda uluslararası ticaret, politik-ekonomik blokların oluşumu, göç ve turizm nedeniyle çok önemli bir hale geldi.

Peki yeminli tercüme nedir ve bunu yapan yeminli tercüman kimdir? Yeminli çeviri, genel olarak yasal bir belgenin resmi olarak kabul edilen bir çevirisi veya doğum belgesi, akademik sertifika veya beyanname gibi yasal bir durumda kabul edilmesi gereken herhangi bir belge olarak kabul edilir. Yeminli çeviriler, her zaman bir çeviri yönetim amaçlı veya resmi gereksinimler için kullanılacaksa gereklidir.

Yeminli çeviriler ile ilgili herhangi bir sabit düzenleme yoktur. Çünkü gereklilikler kullanılacağı ülkeye bağlıdır ve dolayısıyla düzenlemeler ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, hedef ülke için çeviri sürecine bağlı olarak bu çeviri türünü sertifikalı, genel veya resmi olarak da ifade edebiliriz.

Yeminli Tercüman Olmak

Yeminli tercüman, yasal belgelerin çevirisini yapmak ve çevirisini yaptığı tüm belge ve dokümanların altına damgasını basmaya noter tarafından yetkilendirilmiş kişidir.

Noter tarafından alınan izin doğrultusunda, yeminli tercümanın yaptığı tüm çeviriler resmi belge niteliği taşır ve yetkililer tarafından da resmi belge olarak tanınır.

Yeminli çeviriler, yeminli tercümanın imzasını ve mührünü içermelidir. Bunun nasıl uygulanacağını açıkça belirtmek gerekirse;

  • İmza: Bay / Bayan (ad ve soyadı), (dilin) ​​Yeminli Tercümanı, mevcut belgenin asıl dilinde yazılmış bir belgenin ve hedef dilin ​​sadık ve tam bir çevirisi olduğunu onaylar. Konum ve açıkça belirtilmiş tarih de belirtilmelidir.
  • Mühür: Adı, … ‘nın yeminli tercümanı veya “…’ nın yeminli tercüman tercümanı başlığı, ardından belirtilen dil, adres, telefon numarası ve varsa faks.

Yeminli Tercüme Süreci ve Uygulamada Farklılık Gösteren Ülkeler

Çeviri süreci uygulandığı ülkelere göre farklılıklar gösterir demiştik. Çeviri çalışmasının yapıldığı ülkeye ve nihai belgenin teslim edileceği ülkeye göre bir çeviriyi doğrulamak için gereken bazı farklı süreçler vardır. Bunlar;

  • Çeviri uygulanan belge bir yeminli tercüman tarafından çevrilmişse, çeviri resmi olarak onaylanmış sayılır. İspanya, Fransa veya Hollanda gibi bazı ülkelerde tercüman, mahkeme önünde yemin ederek yeminli tercüman olur. Böylece tercümeleri aslının tam ve sadık bir hali olarak kabul edilir ve hukuka uygundur. Bu çeviriler ayrıca tercümanın imzasını ve mührünü de içerir. İngiltere veya ABD gibi ülkelerde bu mevcut değildir.
  • Çeviri belgesi, tercüman tarafından bir avukat veya noter huzurunda imzalanmışsa, bir çeviri onaylanabilir. Ancak, avukat veya noter belgenin doğruluğunu garanti etmez, bunun yerine onu imzalayan tercüman çevirinin doğruluğu ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenir.
  • Ülkemizde yeminli tercüman olmak için noter huzurunda yemin edilerek mesleki yeminli tercüman unvanı alınır.
  • Bir çeviri ayrıca tercüman veya çeviri şirketi tarafından yeterliliklerini belirterek onaylanabilir. Bunu yapmak için, tercüman veya çeviri şirketi, asıl dokumanın gerçek ve doğru olduğunu onaylayarak tarih ve şirket bilgisini belirtmelidir.

Bir çeviriyi onaylamak uzun soluklu bir prosedür olabilir. Örneğin, bir belgenin imza sahibi olmayan bir devletten çevrilmesi gerekiyorsa, bunun iki kez sertifikalandırılması gerekir. Menşei yani çevirinin yapıldığı ülkede ve kullanılacağı ülkede onaylanmalıdır.

Konu ile ilgili  yeminli tercümenin avantajları yazımıza da göz atabilirsiniz.