Yeminli tercüman kimdir?

Yeminli tercüman, öncelikle bir yabancı dili çok iyi bilmeli ve bunu ispat edebilmelidir. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup, bildiği yabancı dili ispat edecek diploma gibi belgelerle bir notere başvuran kişiler, noter vasıtasıyla bir tutanak tutulmasını isterler. Ancak bu işlemi yapan tercümanların, yapacakları özel ve resmi tercümeler geçerli olur. Yemin belgesi olmayan tercümanın çevirilerini, noter asla onaylamaz.

Yeminli tercüman olmak isteyen kişiler ilk öncelikle bir notere başvurmalıdır.  Noter karşısındaki kişinin o yabancı dili bildiğine kanaat getirmişse, bir yemin tutanağı hazırlar, tutanakta yabancı dilin bilinme unsurları, tutanak tarihi ve yemin biçimi yazılarak noter ve tercüman tarafından imzalanır. Bu yemin tutanağı bir nüshası yeminli tercüman olmak için başvuran kişiye verilmek suretiyle, noter tarafından özenle saklanır. Artık kişi yeminli tercüman olmuştur. Her türlü başka dilden çevirdiği, resmi ve özel belgenin altına imza atıp, kaşesini basabilir. Bu çeviri belgesinin aynı zamanda ilgili noter tarafından onaylanması gerekir. Yemin zaptı olmayan tercümanın yaptığı çeviriler, noter tarafından kabul görmez ve onaylanmaz.

Yeminli tercüman bireysel çalışıyorsa, zaten belgelerin çevirisini sadece kendi yapacak ve onaylayacaktır. Fakat yeminli tercüman olan kişiler eğer bir tercüme şirketine bağlı olarak çalışıyorlarsa, yapılacak çevirileri kendileri yapma ve imzalama konusunda dikkatli olmalıdırlar. Bunun sorumluluğunu almalı, yemin zaptınızı sadece kendi iradenizle siz kullanmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde çıkabilecek tüm olumsuzluklar sizin sorumluluğunuz da olacaktır. Yeminli tercümanlar olarak nasıl ki bir belgeye imza ve kaşenizle, resmiyet kazandırabiliyorsanız,  bunun önemini de idrak etmeli ve sorumluluğunu taşıyabilmelisiniz. Yapılacak hataların, pek çok olumsuz hukuki sonuçları beraberinde getireceği, böylesine önemli bir mesleği ifa ederken gereken özeni göstermelisiniz.