Genel

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman ihtiyacı ülkemizde ve dünyada çok hızlı bir şekilde arttı. Artan bu ihtiyaca bağlı olarak birçok kişi bu alana yönelmeye başlıyor. Bireyler yeminli tercümanlık için neler yapması gerektiğini detaylı olarak sorguluyor.

Yeminli Tercüman Nedir?

Yeminli tercüman nedir sorusunu arama motoruna yazan kişilerin sayısı artıyor. Bireyler bu konuyu derinlemesine araştırarak yeminli tercümanlık yapıp yapamayacağını merak ediyor.

Yeminli tercüman noter tarafından resmi evrakların farklı dillerden tercüme edilmesi için yetki verilen kişilerdir. Bu kişiler resmi evrakları ülkenin resmi diline çevirir. Ancak bu aşamada tercüme işlemleri normal tercümelerden biraz daha farklıdır. Bundan dolayı herkes yeminli tercümanlık yapamaz.

Yeminli tercüman resmi evrakları çevirdikten sonra çevirdiği evraka imzasını atıp, kaşesini basar. Bu da belgenin doğru bir şekilde çevrildiğinin sorumluluğunun üzerine alınması demektir. Eğer çevrilen evrakta herhangi bir sorun çıkmışsa çeviriyi yapan tercüman attığı imza ve kaşe ile sorunu üstlenmiş olur.

Yeminli tercümanlık yapan bireyler mesleğin görev tanımını iyi bilmelidir. Görev tanımını iyi bilmeyen kişiler ne yapması gerektiğini kestiremeyebiliyor. Yeminli tercümanlık yapan kişilerin en temel görev alanı kendisinden tercümesi talep edilen evrakın doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme edilmesidir.

Yeminli tercümanlığın bir diğer görev ve sorumluluğu ise kişisel bilgi ve sorumluluğa önem verip evrakların gizlilik içerisinde çevrilmesidir. Bu evraklar gizlilik ilkelerine önem vermeden çevrilirse birtakım farklı problemlerle karşı karşıya kalınabiliyor.

Yeminli tercümanlık mesleğini icra eden kişiler orijinal metinde yer alan terminolojik ifadeleri aslına uygun bir şekilde çevirmelidir. Bu ifadelerin aslına uygun çevrilmemesi anlatım bozukluğunun oluşmasına neden olabiliyor.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Son zamanlarda özellikle gençler yeminli tercüman nasıl olunur sorusunun cevabına ulaşarak bu alana yönelip yönelemeyeceğini araştırıyor. Ancak yeminli tercümanlığın yapılabilmesi için birtakım şartlar aranır. Bu şartlardan bir veya birkaçının olmaması durumunda bireyler yeminli tercümanlık yapamaz.

Yeminli tercümanlık için aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bu şartın yanında adli sicil kaydının olmaması da bu alanda aranan şartlardan birisidir.

Yeminli tercümanlık için aranan bir diğer şart ise üniversite, yüksek lisans ya da doktora mezuniyet derecelerini içeren belgelerinin gerekli birimlere gösterilmesidir.

Yeminli tercüman olarak çalışacak kişi onayın alınacağı noter sınırlarının içinde ikamet etmelidir. Aksi halde gerekli şartlardan biri yerine getirilemez.

Yeminli tercümanlık basit bir alan değildir. Buna bağlı olarak bu alanda çalışmak isteyen kişilerde bazı özelliklerin bulunması gerekiyor. Bu özelliklerin yer almaması durumunda bireyler mesleği yapmakta zorluk çekebiliyor. Yeminli tercümanlık yapan kişilerde bulunması gereken özelliklerden bazıları:

  • İş teslim tarihine önem vermek
  • Detaycı ve titiz birisi olmak
  • Mesleğin getirdiği alan bilgisine hakim olmak
  • Yoğun çalışma becerisine hakim olmak
  • Teknolojiden iyi anlamak
  • İş birliğiyle çalışma modellerini iyi bilmek

Yeminli tercümanlık yapan kişiler yoğun olan işleri tamamlayabilmek için mesai saatlerinin dışında da çalışabiliyor. Bu da bireylerin ekstra zaman harcaması ve efor sarf etmesi anlamına gelir.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Yeminli Tercüman Olmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yeminli tercüman olabilmek için birtakım belgelere ihtiyaç duyulur. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde gerekli kurumlara teslim edilmesi gerekir. Kurum içerisindeki personel gerekli incelemeleri yaparak belgeleri üst mercilere yollar.

Yeminli tercüman olabilmek için gereken evraklar şunlardır: Tercüman bilirkişi başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, diploma ya da sertifika belgesi, adli sicil kaydı, eğitim durumunu gösteren belge, en az iki vesikalık fotoğraf.

Yeminli tercümanın çevirdiği evraklar resmi olarak kabul edilir. Bundan dolayı bu alan hiçbir hata ve problemin olmaması gereken alanların başında gelir. Gerekli evrakları teslim etmeden önce bu durumun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Eğer bireyler bu alanda kendisini yetkin hissetmiyorsa meslek hayatında birtakım ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumun yaşanmasını da hiç kimse istemez.

Yeminli Tercümana Hangi Alanlarda İhtiyaç Duyulur?

Resmi evrakların olduğu birçok ortamda yeminli tercümanlara gerek vardır. Bu da birçok resmi kuruluşta yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Yeminli tercümanlığa ihtiyaç duyulan alanlar şunlardır:

  • Resmi bir kuruma çeviri içeren bir belge teslim edilmesi için
  • Apostil hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin belgelerinin onaylanma için
  • Yurt dışında görülen davalarda ihtiyaç duyulan belgelerin geçerli olması için
  • Pasaport, transkript ve öğrenci belgesi gibi belgelerin çevrilmesi için yeminli tercümana ihtiyaç duyuluyor.

Yeminli tercüman olarak görev yapan bireyler kendisine verilen belge ve evrakları belirtilen süre içerisinde çevrilmelidir. Aksi halde herhangi bir vatandaş, duruşma ya da başvuru süreci zarar görebiliyor.

Yeminli tercümanlık ile yeminsiz tercümanlık bazı kişiler tarafından aynı olarak bilinir. Ancak iki durum aynı değildir. Yeminli ile yeminsiz tercümanlık arasında kesin farklar vardır. Yeminli tercümanlıkta bireyin özel ya da resmi belgelerin altına imza atma yetkisi bulunur. Yeminsiz tercümanlıkta bu durum söz konusu değildir.

Noterden onaylanması gereken bazı belgeler olabiliyor. Bu tür belgeler yalnızca yeminli tercümanlık yapan kişiler tarafından çevrilir. Yeminsiz olan tercümanlar bu belgelere dokunamaz. Bunun yanında yeminli tercümanların çevirdiği rakamlar resmi olarak kabul edilirken yeminsiz tercümanların çevirdiği evraklar resmi olarak kabul edilemez.

Yeminli tercümanlık ile yeminsiz tercümanlık arasında fark yok gibi görünse de ikisi aslında birbirinden oldukça farklıdır.

Yeminli Tercümanlık İçin Noter Onayı

Noter yeminli tercüman nedir sorusuna verilecek en doğru cevap yeminli tercümanlık yapmak isteyen şahsın şartları yerine getirip noterden onay almasıdır.

Yeminli tercümanın görev alabilmesi için noter onayı alması önemlidir. Bu sebepten noter onayı almayan tercümanlar onay alarak yeminli tercüman olmak istiyor. Ancak noter onayı için belirlenen şartları yerine getirmek gerekir. Noterin yeminli tercümanlığa onay vermesi için yemin zaptına ihtiyaç duyulur. Yemin zaptı, tercümanın noter huzurunda yaptığı yemindir.

Yemin zaptı bağlı olunan noter tarafından alınır. Bu zaptın verilip onaylanması durumunda bireyler kısa sürede yeminli tercümanlığa başlayabiliyor. Ancak bu onayı alan kişilerin devraldığı görevin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu unutmaması gerekiyor.

Yeminli Tercüman Maaşları 2023

Yeminli tercümanlığa yönelen kişilerin merak ettiği konuların başında yeminli tercüman ücretleri geliyor. Ancak bu alanda çalışan kişilerin maaşları standart değildir. Bağlı olunan kuruma ve hakim olunan dile bağlı olarak maaş değişir.

Meslek içerisindeki tecrübe ve alan bilgisi de maaşları direkt olarak belirler. Alanında uzman olan ve mesleğin inceliklerine hakim olan tercümanlar mesleğe yeni başlayan kişilere göre daha fazla maaş alır.

Yeminli tercümanlık maaşları yaşanan şehirlere göre değişebilir. Büyük şehirlerde yaşayan kişiler duruma göre daha fazla maaş alabiliyor. Bütün bu veriler ışığında yeminli tercümanlık maaşı 5.500 ile 9.000 arasında değişebiliyor. Ancak kesin rakamın öğrenilebilmesi için çalışılacak kurumla irtibata geçmek önemlidir.

Yeminli tercümanlık yapan kişiler veya mütercim tercümanlık okumak isteyen kişiler yeminli tercümanların iş bulup bulamayacağını araştırıyor. Yeminli tercümanlığın iş alanı oldukça geniştir. Birçok kişi bu alanda rahatça iş bulabilir. Özellikle uluslar arası çalışan firmalar yılın her dönemi yeminli tercümana ihtiyaç duyuyor.

Yurt dışına ihracat yapan işletmeler de yeminli tercümanla çalışmak ister. Çünkü yurt dışı için iş ve işlemlerin hazırlanmasında tercüme edilecek evraklara ihtiyaç duyulur. Bu da yeminli tercümanlığa olan ihtiyacın artmasını sağlar.

Sonuç

Yeminli tercümanlık belirli niteliklere sahip bireylerin yapabileceği bir meslek dalıdır. Bu alanda görev almak isteyen kişiler mesleğin inceliklerini, gereken şartları öğrenirse çok daha başarılı olabiliyor.

Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak online yazılı ya da sözlü tercümanlık hizmeti alınabiliyor. Ancak bu hizmete yönelecek kişilerin alanında uzman, uzun yıllardan beri sektör içerisinde hizmet vermiş, avantajlı fiyat sunan işletmeleri tercih etmesi önemlidir. Bu işletmelerin başında hedeftercume.com gelir.

Birçok referansa sahip, %100 müşteri memnuniyeti ile çalışan, uzman danışmanlara sahip hedeftercume.com tercüme konusunda tercih edilebilecek önemli işletmelerin başında gelir. Buna bağlı olarak sorunsuz hizmet almak isteyen kişiler bu işletmeyi tercih ediyor.

Yeminli Tercüman Ne Kadar Alır?

Yeminli tercüman olarak çalışacak kişiler genellikle asgari ücret ile 9.000 TL arasında bir ücret alır.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Yeminli tercümanlık yapabilmek için üniversitelerin mütercim tercümanlık veya benzeri bölümlerini okumak gerekir.

Lise Mezunu Tercüman Olabilir Mi?

Üniversite diplomasına ihtiyaç duyulduğu için lise mezunu bir birey tercüman olarak görev yapamaz.

Diğer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir