Yeminli Tercüme Bürosu Nasıl Açılır?

Türkiye’de talep edenlere çeviri hizmeti verenler, tamamen bireysel çalışan freelance tercümanlar ve belli bir kurumsal kimliğe sahip tercüme bürolarıdır. Bu büroların açılabilmesi için çok büyük şartların yerine getirilmesi gerekmez. Bireyler, birkaç kolay prosedür eşliğinde bir tercüme bürosu sahibi olabilir. Önce Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği şartlar yerine getirilir, sonra vergi mükellefi olunur ve en son aşama olarak bir ofis kiralanır veya home ofis şeklinde çalışmalara başlanılır. Bu işlemler, tüm serbest zamanlı çalışan tercümanlar veya girişimciler tarafından yapılabilir. Ancak, söz konusu yeminli tercüme bürosu açmak oldu mu işin rengi biraz değişecektir. Yeminli tercüme bürosu açabilmek için gerekli olan şartlar, normal tercüme bürolarına oranla biraz daha fazladır. Peki, ülkemizde bir yeminli tercüme bürosu nasıl açılır?

Eğer ki, bir yeminli tercüme bürosu açacak yani müşterilerinize yeminli tercüme hizmeti verecekseniz, ilk önce akademik bir eğitimden geçmiş olmanız gerekecektir. Dil bildiğinizi kanıtlayan bir diploma veya sertifika ile notere gidecek ve onlardan bir yemin zaptı alacaksınızdır. Müşterilerinize noter tasdikli tercüme hizmeti verebilmeniz için bu zapta sahip olmanız bir şarttır. Yeminli tercüme hizmeti, ülkemizde oldukça büyük bir rağbet görmektedir. Elbette ki, birtakım nedenler bu durum yaşanmasını tetiklemiştir. Yeminli tercümanlık, hem tercüman hem de noter için bir cezai sorumluluk gerektirir. Her çeviri metninin altına imza atıldığı ve kaşe vurulduğu için hizmet alan bireylerin, haklarını yasal yollarla arama imkanı vardır. Bu nedenle yeminli tercümanlar kendilerine uygulanacak her bir cezai yaptırımla prestij kaybetmek istemiyorlarsa, çevirilerine her zaman büyük bir titizlikle yaklaşmak zorundadırlar. Öte yandan şunun da bilinmesinde fayda vardır: Yeminli tercüme hizmeti, müşterilere her zaman daha büyük bir güven verir. Çünkü onlar bilir ki, hizmet sonunda istemedikleri herhangi bir durumla karşılaştıklarında sorumluluk tercümanın üzerinde olacak ve haklarını arayabileceklerdir. Günümüze geldiğimizde görülür ki birçok resmi ve özel kuruluş, çeviri hizmetleri için noter tasdikli tercüme yapılmasını talep etmektedir.

Yeminli tercüme bürosu açabilmek için yapılması gerekenler yukarıda belirtilmiştir. Siz de gerekli olan bu koşulları yerine getirdikten sonra kendi yeminli tercüme büronuzu açabilir ve müşterilerinize hizmet vermeye başlayabilirsiniz.