Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercüman; bildiği bir dil üzerine almış olduğu eğitim bölümü ve yurtdışında bu dili iyi derecede bildiğini kanıtlayan bir belgeyle olunan bir meslektir. Yeminli tercüman; bildiği dil üzerine diploma sahibi olmalı ve ülkesinde bu dilin tercümesini yapabilmesi için yemin zaptı imzalamalıdır. Yeminli tercümanlar; noterler, kaymakamlıklar, valilikler, konsolosluklar ve Adalet Bakanlığı gibi kurum- kuruluşlara bağlıdırlar. Yeminli tercüman kaşe bulundurmalı, notere tasdikli bir evrak yaptırmalı ve bu evrakı valiliklere götürerek Apostil tasdikini yaptırmalıdırlar. Yeminli tercüman olabilecek kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır. İmzaladığı yemin zaptı tercümanın ilgili dili çok iyi bildiği, tercümanlık mesleğini en düzgün şekilde yapacağının şerhi sayılır.

Yeminli tercüman olabilmek için sadece dil bilmek ve tercümanlık yapıyor olmak yeterli değildir. Eğitim düzeyi yeterli olmayan sadece yurtdışında yaşamış o ülkenin dilini ana dil seviyesinde biliyor olmak da bu evrakı alabilmeye yetmez.  Kimi ülkelerde yeminli tercümanlık yapabilmek

resmi yollarla ispatlanmaya gerek duymadan sadece tercümanın çeviri yaptığı evrakın altına yazdığı yemin ifadeleri ile geçerli sayılabilir. Fakat Türkiye’de; noter tasdikli evrakı alamayan tercümanlık büroları ya da serbest tercümanlar yeminli tercüman olarak özel görev yapamazlar.  Tercüme işinin altında kaşesi bulunmayan evraklar da, yeminli tercüme olarak kabul edilmezler. Yine notere tasdik edilecek bir yeminli tercüme işi; tercümanın yemin zaptını yaptığı noterde geçerlidir. Yani tercümanın yemin zaptının bulunmadığı her hangi bir noterde yeminli tercüme tasdik edilmez.

 

Yeminli tercüme; sabıka kaydı, askerlik durumunu bildiren belge, ikametgâh, vukuatlı nüfus örneği, nüfus cüzdanı, maaş bordrosu, evlenme cüzdanı, tapu, araç ruhsatı, vekâletname, ticari fatura, sözleşme, pasaport ve bonservis gibi dokümanlar için geçerli olur. Noterde tasdik edilecek bir yeminli tercüme için üç nüsha hazırlanır. Nüshaların, biri müşteride, biri noterde, biri de tercümanlık bürosunda kalır. Tüm nüshalar noter tarafından ayrı ayrı onaylanır.