3 Madde İle Yeminli Tercümenin Kullanım Alanları ve Gerekliliği

Yeminli tercüme söz konusu olduğunda, çoğu zaman çevirinin yeminli olduğu düşünülür. Fakat bu çeviri türünde, yeminli diye belirtilen çeviri değil tercümandır.

Bir dokümanın yeminli olması, onun aynı zamanda hukuki ve resmi bir belge olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu çeviri türleri yetkililer tarafından resmi belgeler olarak kabul görür. Yeminli çevirinin detaylı tanımı, nerelerde ve neden kullanılması gerektiğini üç madde ile özetleyelim.

Yeminli Tercüme Nedir ve Nasıl Çalışır?

Yeminli bir çeviri, tercümanın veya dil servis sağlayıcısının, yapılan çevirinin asıl dokümanın doğru ve gerçek bir temsili olduğunu beyan eden imzalı bir ifade verdiğini ifade eder.

Adından da anlaşılacağı gibi, yeminli tercümeler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilir. Daha spesifik olarak, sadece mahkeme tarafından yeminli tercümanlık cezası kapsamında yemin etmiş olan tercümanlar.

Yeminli bir çeviri, noter onaylı bir çevirinin yaptığı gibi belge çevirisinin orijinal olduğunu gösterir. Ancak noter tasdikli türlerin aksine, yeminli çevirilerin noter önünde imzalanması şart değildir. Bunun yerine, yeminli bir tercümanın mührü yeterlidir.

Yeminli tercümede, yalnızca ana dil konuşanlar tarafından yapılan çevirilerden ve hatta normal çevirmenlerden bile daha resmidir. Çünkü yalnızca sertifikalı çevirmenler bunları yapabilir. Bu nedenle, onaylı bir çeviriye ihtiyacınız varsa, sertifikalı bir profesyonelle konuşmanız gerekir.

Ayrıca sertifikalı çeviriler, içeriğin sertifikalı bir profesyonel tarafından tamamen ve doğru şekilde çevrildiğini söyleyen çevirmene ait bir ifadeyi içermelidir. Bir diğer detay ise, tercümanın kendi imzasını ve iletişim bilgisini içeren bilgilerin olmasıdır. Temel olarak, bu tür çeviri, tercüman adına bir kalite garantisidir.

Yeminli Tercüme Hangi Durumlarda ve Nerelerde Kullanılır?

Tercüme Büroları Noter Onaylı Çeviri Yapar

Yasal her türlü belgeler için yeminli tercümeye ihtiyaç vardır. Bir şirketi kapsayan patent sertifikaları ve belgeler yeminli çeviri gerektirebilecek bazı evrak örnekleridir.

Genellikle yeminli  çeviri gerektiren belgeler arasında göçmenlik belgeleri, mahkeme transkriptleri, açıklayıcı belgeler ve pasaportlar bulunur.

Yeminli bir çeviri yasal kayıt sağlar. Hükumet ve yasal kurumların her zaman onaylı çevirilerin sunulmasını gerektirmesinin nedeni budur. Her tür yasal evrak çalışması için, onaylı bir çeviri gerekli olmaktadır.

Yeminli Tercüme Neden Gereklidir?

Tercümanlık Saygın Bir Meslektir

Yabancı dilde belgelerle çalışırken birçok kurum yeminli bir çeviriye ihtiyaç duyar . Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığındaki bir yabancı üniversite derecesini onaylarken, yeminli bir çeviri gereklidir.

Yeminli çevirilere ihtiyaç duyulan bir diğer zaman, yurt dışında okurken, yeminli bir tercüman tarafından onaylanması gereken bir akademik kayıt sunmanın gerekli olduğu zamandır. Yurt dışında evlenmek isteyen yabancı eşlerin doğum belgesinin yeminli tercümesi genellikle gereklidir.

Yine iş dünyasında da yeminli çevirinin gerekli olduğu birçok durum vardır. Örneğin, bir şirketin yurt dışında ticari ilişkileri olduğunda, şirket sözleşme çevirisi, tüzük belgesi çevirisi ve bunun gibi resmi işlemler içeren diğer dahili belgeler resmi bir formatta yani yeminli çeviri ile onaylanmak zorundadır.