Yeminli Tercümenin Diğer Tercümelere Göre Avantajları Nelerdir?

Yeminli tercüme, yapılacak metin tercümeleri için doğruluktan ödün verilmeyeceğine, sadakatten vazgeçmeyeceğine dair mahkeme önünde yemin etmiş yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümelerdir. Yeminli tercümeler, yeminli tercümanlar tarafından imzalanıp, mühürleriyle onay olan çevirilerdir. Buna paralel olarak aslında yeminli tercüman,  yapmış olduğu metin tercümesinde bulunan her bilginin altına kendi imzasını atmaktadır. Herhangi bir sorun karşısında, çeviriden kaynaklı bir problemi bu sayede yasal olarak üzerine almış bulunmaktadır.

Tercüme

Yazılı Tercüme Avantajları

Yeminli tercüman olabilmek için, çeşitli şartlar gerekmektedir. Örneğin yeminli tercüman olabilmek için mütercim tercümanlık bölümlerinden mezunu olmak şart koşulmaktadır.  Yeminli tercüme, mahkeme önünde verilmiş bir yemin ile gerçekleştiğinden, esasında yasal bir özellik ve sorumluluk taşımaktadır. Yeminli tercümeler, diğer tercümelere göre çeşitli avantajlara sahiptir. Bunlar arasında en net çizginin konulabileceği farklılık; resmi kurumlar tarafından da, kabul gören çevirilerdir.  Özellikle mahkemeler tarafından yeminli tercümanlar kullanılmaktadır. Mahkeme karşısında yabancı dilde sunulan tanık, sanık yahut davalı tarafın iletişim kurmasını, doğruluktan ve sadakatten ödün vermeyeceğine dair resmi yemini bulunan yeminli tercümanlar hizmet vermektedir. Çevirilerden kaynaklanacak en ufak hata, mahkemenin vereceği kararı etkileyebilmektedir. Bu da ancak, adaletin simgesi olan terazinin şaşmaması adına sorumluluk üstlenen yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Yine resmi belgele çevirilerinde yeminli tercümanlar kullanılmaktadır. Pek çok resmi belge, yeminli tercüman imzasını ve mührünü şart koşmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar noter onaylı tercümeleri de istemektedir. Bu durumlarda yeminli tercümanların oldukça büyük avantajları mevcuttur. Yalnızca bu konuyla ilgili olarak resmi belge çevirileri, mahkeme çevirilerine yönelik olarak eğitim veren üniversiteler, bölümler tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da olduğu üzere son yıllarda önemi iyice artan çeviri disipliniyle birlikte ülkemizde de bulunmaktadır.
Resmi olan evrak yazışmalarında, resmi olan kurum ve kuruluşlarla yapılan her türlü yazışmalarda, konsolosluk görüşmelerinde yeminli tercümanın imzasının ve mührünün olması yasal bir zorunluluktur. Özellikle bu tür resmi yazışmalarda bulunulacaksa, yeminli tercümanlar tercih edilmelidir.