Yerel Dillerde Çeviri ve Yerelleştirmenin Zorluğu

Yerel dillerde çeviri ve yerelleştirme işlemler tahmin edilenin ötesinde zorlayıcı olabilmektedir. Özellikle de Afrika dilleri, Asya Pasifik dilleri ve Amerikan dilleri bunlara örnektir. Bu bölgelerde binlerce yerel dil konuşulur ve yerel dillerde kendi aralarında farklı lehçelere sahiptir. Küçük coğrafyalarda kabileler farklı diller kullanmaktadır. Kabileler arasında konuşulan diller yakın olarak görünmesine karşın kullanım farklılıkları konuşulan dilleri birbirinden bariz şekilde ayırabilmektedir. Afrikada ve Amerikan yerlilerinde bu tarz örneklere sıkça rastlanabilmektedir.

Yerel dillerde çeviri ve yerelleştirmeye talep oldukça düşüktür. Fakat tercüme sektörünün geleceğini ve günümüzdeki tercüme sektörüne teknolojinin etkileri göz önüne aldığımızda yerel dillerde önümüzde günlerde yerel dillere olan ilgi artabilir.

Yerel dillerde çeviri ve yerelleştirme yaparken aşağıdaki konu başlıklarında genel olarak problemler yaşabilirsiniz. En sık karşılaşılan problemleri sizler için sıraladık.

Yerel Dili Konuşan Gerçek Kişileri Bulmak

Yerel dillerde en çok karşı karşıya kalınan problemlerden bazıları yerel dili konuşan gerçek kişilere ulaşmaktır. Bugün internet sayesinde dünyanın her bir noktasına erişim imkanınız olsa da yerel tercümanlara ulaşmak ciddi problemler oluşturabiliyor. Örneğin Afrika dillerinden tercüman ile iletişime geçmek için ciddi efor sarf etmeniz gereklidir.

Yerel Dili Konuşan Kişilerin Hedef Dili Bilememesi

Yerel dili konuşan kişilerle iletişime geçildiğinde hedef dili bilmemesi durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Hedef dili temel düzeyde bilmesi ve tercüme yapabilecek nitelikte olması durumunda alternatif yollar bulmanız gerekebiliyor.

Yerel Dilin Küçük Bölgelerde Farklı Lehçelerde Kullanılması

Yerel diller bağlı bulunduğu bölgede de parçalara ayrılabilmektedir. Örneğin Amerikan ve Hint dillerinde bu problemleri yaşayabiliyorsunuz. Bu durum İstanbulda yer alan Şişli ile Sarıyer ilçesinin farklı lehçelerde konuşması gibidir. İstenilen bölgeye göre tercüme yapabilmek bazı durumlarda birden fazla tercüme yapabilmek anlamına gelebiliyor.

Nadir Konuşulan Yerel Diller

Nadir konuşulan yerel dillerde tercüman bulabilmek ciddi uğraşlar gerektirir. Miras belgeleri, nüfus kağıdı belgeleri ve evlilik belgeleri gibi evraklar bu alanda talep edilebilmektedir. Nadir konuşulan dillerde tercüman bulabilmek için yerel halk ile iletişime geçmelisiniz.

Konuşulmayan Diller

Konuşulmayan dillerde tercüme yapabilmek en zorlu işler arasında bulunmaktadır.

Yerel Dillerde Uygun Tercüme Fiyatı Sağlayabilmek

Yerel dillerde uygun tercüme verebilmek için dilin belirli bir oranda konuşuluyor olması gerekmektedir. Uzun süreçler alan ve yorucu yerelleştirme projelerinde uygun fiyat sağlayabilmek için ek çaba harcanmalıdır.

Yerel Dillerde Tercüme ve Yerelleştirme

Yerel dil olarak ele alınmayan Afrikanca dilinde tercüme yapabilmek günümüz şartlarında ciddi uğraş istemektedir. Tercüme yapabilecek nitelikli kişilerin azlığı ve onlara ulaşmanın kolay olmaması bu zorluğu oluşturmaktadır.

İlerleyen günlerde çevirilere teknolojinin katkısıyla birlikte çevirileri daha hızlı, düşük maliyetli ve güvenli şekilde hazırlanabileceğini belirtebiliriz. Günümüzde ise yerel dillerde tercüme ve yerelleştirme ciddi uğraş isteyen alan olarak kalmaya devam