Yerelleştirme En Çok Hangi Alanlarda Gereklidir?

Yerelleştirme kaynak metni hedef dile çevirirken, dilin konuşulduğu bölgedeki  kültür farkları, dilde farklılık gösteren kelime farklılıklarını gözeterek tercümenin yapılmasıdır. Örneğin Britanya İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesinde olduğu gibi.

Yerelleştirme ve Tercüme Arasındaki Farklar

Tercüme bir metni veya sözlü eylemi kaynak dilden ve hedef dile genel anlamda aktarma yöntemidir. Fakat yerelleştirme hedef dilin konuşulduğu bölgeye göre çevrilmesidir. Bu noktada çeviri işlemi aynı zamanda kültüre adaptasyonu da sağlamaktadır. Bu bağlamda çevirinin hitap ettiği insanların sosyolojik özellikleri hitap etme biçimleri önemli olmaktadır.

Yerelleştirme tercümeye oranla daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirir. İnsanları etkileyecek ve onların sık kullandığı kelimeleri kullanarak metnin çeviriden farklı olduğunu hissettirmesi gereklidir. Yerelleştirme çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar tarafından yapılmaktadır. Özellikle uluslararası firmalar için yerelleştirme vazgeçilmezdir. Yerelleştirmeye en çok bu alanlarda ihtiyaç duyulmaktadır.

Pazarlama Çalışmalarında Yerelleştirme

Yerelleştirme pazarlama genellikle pazarlama çalışmalarında kullanılmaktadır. Çünkü müşterilerle iletişim problemi yaşanması durumunda ürün adına kötü reklam olacaktır. Ürünün tanıtımı, satışı konusunda müşteri ilişkileri her zaman ön plandadır. Etkili kullanılan iletişim yöntemleri her zaman başarılı bir pazarlama sürecini beraberinde getirmiştir.

Bir tercüme hizmeti aldığınızda kelimelerin birebir çevrildiğini düşünebilirsiniz. Hatta bu konuda haklı bile olabilirsiniz. Fakat en önemli noktalardan birini gözden kaçırmamanız gerekmektedir. Yapmış olduğunuz çeviri hangi coğrafyada, bölgede, ülkede kullanılacak?

Dizi Film Çevirileri

Diziler filmler kendilerine ait bir dünyaya sahiptirler. Dolayısıyla tüm terminolojilerde çeviri yapılmaktadır. Çevirilerde yaşanan kalite farklılıkları, kaynak metinde söylenilen kelimelerin aslında farklı anlamlara geldiğinin bilinmemesinden kaynaklıdır. Tercüman kelimenin anlamını bildiğini düşünür fakat konuşulan bölgede o kelime farklı bir anlama gelmektedir. Bu yüzden dizi film çevirileri yapılırken yerelleştirme kullanılmalıdır.

Marka Konumlandırma

Marka konumlandırma bir firmanın rakip firmalarla arasındaki farkları ortaya koyabilmesidir. Yani bu ürünün şekli, adı, fiyatlandırması, sloganı, ambalajı gibi çalışmaların tümüdür. Farklı ülke pazarlarına girdiğinizde o ülke kültürü, dili yaşayış şekli üzerinden hareket edip yerli bir firmaymış gibi pazara girmeniz gerekmektedir. Çünkü insanlar genellikle yerli malları tercih etmektedirler.

Sonuç

Yerelleştirme belirli başlı alanlar tarafından sıkça yapılmaktadır fakat arzu ettiğiniz konuda yerelleştirme yaparak hitap ettiğiniz insanlarla dil problemini kesin bir şekilde ortadan kaldırmanızı sağlar. Yerelleştirme uluslararası dev şirketler tarafından en çok kullanılan tercüme şeklidir.